Menu

Sluiten

Over ons

Directie en medewerkers van Nederland Monumentenland:

Harald de Boer Directeur
Floor Oudshoorn

Lisanne Bervoets

Manager Projects & Events

Manager Projects & Events a.i.

Willeke Coenen Coördinator Office & Events
Floor van den Elsen Marketing & Communicatie (interim, reageren op de vacature voor vaste medewerker kan t/m 5 november 2021)
Richard Jansen Administratie & Controller

Stichting Nederland Monumentenland kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter Roland van Schelven
Penningmeester Arno Boon
Secretaris Barend Jan Schrieken
Bestuursleden Flip van de Burgt
Henk Hoogeveen

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld. De organisatie wordt aangestuurd door een parttime directeur, ondersteund door professionals op het gebied van marketing/communicatie en accounting. De directeur stuurt de projectleiders van de evenementen en communicatiekanalen aan en stimuleert samenwerking en synergie m.b.t. de inhoud en werkwijze van de projecten.

Belangrijke partners van Nederland Monumentenland zijn: de BankGiro Loterij, het Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie van OCW), het Mondriaanfonds, een aantal provincies en veel organisaties uit de erfgoedsector.

Activiteiten
Stichting Nederland Monumentenland organiseert de volgende activiteiten:

Open Monumentendag is het grootste culturele evenement van Nederland, met jaarlijks ongeveer 1 miljoen bezoekers. Sinds november 2017 organiseren wij ook Open Monumentendag-specials; Kleinschaliger regionale open monumentendagen.

De ErfgoedFair is een informatiemarkt voor eigenaren en liefhebbers van monumentale woningen. Door het aanbod van kennis, vakmanschap en artikelen voor de inrichting is het ook een van beleving en ontmoeting. Deze wordt georganiseerd op een bijzondere (wisselende) monumentale locatie.

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijkse netwerk- en informatiedag voor professionals. De afgelopen vijf edities kwamen rond 600 mensen naar de (wisselende) locaties om te netwerken, informatie te delen en actualiteiten te bespreken en te agenderen.

De Erfgoedstem is de digitale stem van het erfgoed en het online platform vóór en dóór de erfgoedsector. De Erfgoedstem heeft een ideële doelstelling: het bij elkaar brengen van erfgoedprofessionals en het overdragen van kennis over erfgoed en wordt in de lucht gehouden door een wisselende groep van gemiddeld 35 sponsors allen werkzaam in het erfgoed.

De Facebookpagina Nederland Monumentenland heeft ruim 8.600 volgers en is daarmee een invloedrijk kanaal om de kennis over en de beleving van monumenten onder het grote publiek te stimuleren.

De activiteiten hebben hun eigen begroting, met gerichte inzet van sponsoring en partnerships. Iedere activiteit kent een eigen ‘Klankbordgroep’ met vertegenwoordigers van relevante en betrokken organisaties, die meedenken en adviseren over doelstellingen, thema’s, inhoud en vorm. De organisatie van de evenementen en activiteiten is slagvaardig en flexibel.

Toekomstperspectief
Stichting Nederland Monumentenland wil deze en andere/nieuwe initiatieven ondersteunen en innoveren, zodat de betrokkenheid van relevante doelgroepen bij monumenten met gerichte evenementen en communicatie blijft en groeit. Ontmoetingen tussen betrokken en bevlogen mensen, het delen van kennis en het beleven van monumenten zijn de belangrijkste ‘wapens’.

De focus ligt op het versterken en ontwikkelen van en het toenemen van de synergie tussen de bestaande activiteiten. De Stichting staat echter open voor nieuwe samenwerkingen en ‘eigen’ activiteiten. Ze wil de krachten in de monumentensector bundelen en organisaties en activiteiten samen laten werken. Voor de bestaande activiteiten geldt:

Financieel
Stichting Nederland Monumentenland kent een aantal partners die inhoudelijk en financieel bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Ook zijn er partners die zich specifiek committeren aan een bepaalde activiteit. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd door de uitvoering van de activiteiten zelf.
Er is sprake van separate begrotingen en administraties van de activiteiten, waardoor de stand van zaken en de baten en lasten van iedere activiteit op elk moment kan worden vastgesteld.

Stichting Nederland Monumentenland
Bezoekadres: Daam Fockemalaan 22 Amersfoort
Telefoon: 033 209 1000
E-mail: info@monumentenland.nl
BTW NL.8559.85.689.B01
Bank NL14.INGB.0007.1095.77
KvK 65114310

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI onder RSIN nummer 855985689.