Menu

Sluiten

Over ons

Directie en medewerkers van Nederland Monumentenland:

Harald de Boer Directeur
Floor Oudshoorn Manager Projects & Events
Danielle den Bleker Manager Marketing & Communicatie
Willeke Coenen Projectcoördinator Office, Vrijwilligers & Events
Richard Jansen Administratie & Controller
Annejing Kraan Stagiair

Stichting Nederland Monumentenland kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter Ron König
Penningmeester Arno Boon
Secretaris Barend Jan Schrieken
Bestuursleden Flip van de Burgt 
Henk Hoogeveen

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld. De organisatie wordt aangestuurd door een parttime directeur, ondersteund door professionals op het gebied van marketing/communicatie en accounting. De directeur stuurt de projectleiders van de evenementen en communicatiekanalen aan en stimuleert samenwerking en synergie m.b.t. de inhoud en werkwijze van de projecten.

Belangrijke partners van Nederland Monumentenland zijn: de Vrienden Loterij, het Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie van OCW), het Nationaal Restauratiefonds en veel organisaties uit de erfgoedsector.

Activiteiten

Stichting Nederland Monumentenland organiseert de volgende activiteiten:

  • VriendenLoterij Open Monumentendag, het grootste culturele evenement van Nederland, met jaarlijks ongeveer 1 miljoen bezoekers. Sinds november 2017 organiseren wij ook Open Monumentendag-specials; kleinschaliger regionale open monumentendagen.
  • Erfgoedfair, informatiemarkt voor eigenaren en liefhebbers van monumentale woningen. Door het aanbod van kennis, vakmanschap en artikelen voor de inrichting is het ook een van beleving en ontmoeting. Deze wordt georganiseerd op een bijzondere (wisselende) monumentale locatie.
  • Nationaal Monumentencongres, het jaarlijkse netwerk- en informatiedag voor professionals. De afgelopen vijf edities kwamen rond 600 mensen naar de (wisselende) locaties om te netwerken, informatie te delen en actualiteiten te bespreken en te agenderen. voor professionals/beleidsmakers)
  • De Erfgoedstem, de digitale stem van het erfgoed en het online platform vóór en dóór de erfgoedsector. De Erfgoedstem heeft een ideële doelstelling: het bij elkaar brengen van erfgoedprofessionals en het overdragen van kennis over erfgoed en wordt in de lucht gehouden door een wisselende groep van gemiddeld 35 sponsors allen werkzaam in het erfgoed.
  • Website en Facebookpagina Nederland Monumentenland (liefhebbers)

De activiteiten hebben hun eigen begroting, met gerichte inzet van sponsoring en partnerships. Iedere activiteit kent een eigen klankbordgroep met vertegenwoordigers van relevante en betrokken organisaties, die meedenken en adviseren over doelstellingen, thema’s, inhoud en vorm. De organisatie van de evenementen en activiteiten is slagvaardig en flexibel.

Jaarverslagen

 

Statuten, privacyverklaring en missie/visie

 

Stichting Nederland Monumentenland

Bezoekadres: Daam Fockemalaan 22 Amersfoort
Telefoon: 033 209 1000
E-mail: info@monumentenland.nl
BTW NL.8559.85.689.B01
Bank NL14.INGB.0007.1095.77
KvK 65114310

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI onder RSIN nummer 855985689.