fbpx

Menu

Sluiten

Over ons

Nederland Monumentenland wordt aangestuurd door een parttime directeur, ondersteund door professionals op het gebied van marketing/communicatie en accounting. De directeur stuurt de projectleiders van de evenementen en communicatiekanalen aan en stimuleert samenwerking en synergie m.b.t. de inhoud en werkwijze van de projecten.

Directeur Harald de Boer
Manager Projects & Events Floor Oudshoorn
Manager Marketing & Communicatie Marina Hazeleger
Projectcoördinator Office, Vrijwilligers & Events Willeke Coenen
Administratie & Controller Richard Jansen
Online marketeer Annejing Kraan
Stagiair Noëmi Kramer 

Bestuur

Stichting Nederland Monumentenland kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter Ron König
Penningmeester Arno Boon
Secretaris Barend Jan Schrieken
Bestuursleden Henk Hoogeveen
Lisette Breedveld
Rosemarie Klapwijk

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld.

Partners

Belangrijke partners van Nederland Monumentenland zijn: de Vrienden Loterij, het Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie van OCW), Energie voor Elkaar, het Nationaal Restauratiefonds en veel organisaties uit de erfgoedsector.

Jaarverslagen

Statuten, privacyverklaring en missie/visie