Menu

Sluiten

Over ons

Nederland Monumentenland wordt aangestuurd door een parttime directeur, ondersteund door professionals op het gebied van marketing/communicatie en accounting. De directeur stuurt de projectleiders van de evenementen en communicatiekanalen aan en stimuleert samenwerking en synergie m.b.t. de inhoud en werkwijze van de projecten.

Directeur Harald de Boer
Manager Projects & Events Floor Oudshoorn
Manager Marketing & Communicatie Marina Hazeleger
Projectcoördinator Office, Vrijwilligers & Events Willeke Coenen
Administratie & Controller Richard Jansen
Online marketeer Annejing Kraan

Bestuur

Stichting Nederland Monumentenland kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter Ron König
Penningmeester Arno Boon
Secretaris Barend Jan Schrieken
Bestuursleden Flip van de Burgt
Henk Hoogeveen
Lisette Breedveld

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld.

Partners

Belangrijke partners van Nederland Monumentenland zijn: de Vrienden Loterij, het Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie van OCW), het Nationaal Restauratiefonds en veel organisaties uit de erfgoedsector.

Activiteiten

Nederland Monumentenland organiseert onder meer:

  • VriendenLoterij Open Monumentendag, het grootste culturele evenement van Nederland, met jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers. Sinds november 2017 organiseren wij ook Open Monumentendag-specials; kleinschaliger regionale open monumentendagen.
  • Open monumentendag Klassendag, een dag waarop basisschoolleerlingen van de bovenbouw een monument in hun dorp, stad of streek bezoeken.
  • Nationaal Monumentencongres, de jaarlijkse netwerk- en informatiedag voor (erfgoed)professionals en beleidsmakers. Gemiddeld komen er rond de 500 mensen naar dit evenement dat gehouden wordt op wisselende locaties. Doel is om te netwerken, informatie te delen en actualiteiten te bespreken en te agenderen.
  • Erfgoedvrijwilligersprijs, een geldprijs voor vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het behoud, het onderhoud en de ontsluiting van ons (immaterieel) cultureel erfgoed. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze prijs in het leven geroepen.

Daarnaast beheert Nederland Monumentenland de digitale stem van het erfgoed en het online platform vóór en dóór de erfgoedsector; De Erfgoedstem. Ook de productie van de gelijknamige nieuwsbrief De Erfgoedstem valt onder onze hoede. Daarnaast is Nederland Monumentenland mede-initiatiefnemer van het e-learningplatform  Leer je Erfgoed.

De activiteiten hebben hun eigen begroting, met gerichte inzet van sponsoring en partnerships. Iedere activiteit kent een eigen klankbordgroep met vertegenwoordigers van relevante en betrokken organisaties, die meedenken en adviseren over doelstellingen, thema’s, inhoud en vorm. De organisatie van de evenementen en activiteiten is slagvaardig en flexibel.

Jaarverslagen

Statuten, privacyverklaring en missie/visie