Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.nederlandmonumentenland.nl
Opgesteld dd 16 juli 2014

‘Nederland Monumentenland en nederlandmonumentenland.nl (“de Website”) zijn onderdeel en eigendom van de Rabo Vastgoedgroep. Daar waar Nederland Monumentenland staat, wordt als rechthebbende ook Rabo Vastgoedgroep Holding N.V. bedoeld.’

Inhoud en informatie delen
Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s, geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle inhoud te gebruiken die je plaatst op de Website.
Verwijderde inhoud wordt op een manier verwijderd die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Verwijderde inhoud blijft echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig in back-ups (maar niet beschikbaar is voor derden).
We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Nederland Monumentenland en de Website geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

Veiligheid
We doen ons best om de Website veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Jouw hulp hebben we daarbij nodig. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:
1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op de Website.
2. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
3. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot ge-weld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
4. Je gebruikt de Website niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
5. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van de Website verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden.

De rechten van derden beschermen

We respecteren de rechten van derden en verwachten dat jij dit ook doet.
1. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op de Website waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
2. We kunnen inhoud en informatie die je op de Website plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee onze beleidsregels worden geschonden.
3. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
4. Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken (waaronder Nederland Monumentenland) of andere soortgelijke verwarrende merken, behalve wanneer je schriftelijke toestemming van ons hebt.
5. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op de Website.

Actievoorwaarden
1. De gegevens die gebruikers achterlaten op de Website worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de actie waar aan wordt deelgenomen, waaronder het versturen van actie e-mails en updates over functionaliteiten van de Website. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site.
2. Nederland Monumentenland behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen;
3. Deelname aan een actie op de Website is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een gestelde prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld.
4. Voor het meespelen aan een actie op de Website en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben
5. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere producten en niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
6. Nederland Monumentenland correspondeert niet over de uitslag.
7. Nederland Monumentenland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct of indirect) op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met een actie op de Website.
8. Nederland Monumentenland en haar partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens;
9. Nederland Monumentenland en haar partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
10. Medewerkers van de Nederland Monumentenland en haar partners zijn uitgesloten van deelname aan acties op de Website.
11. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
12. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
13. Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14. Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Lees hier de Privacyverklaring NML