Menu

Sluiten

Nederland Monumentenland

Stichting Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van de Nederlander om zo het draagvlak voor, en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doen wij door ontmoetingen tussen monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek te organiseren op monumentale locaties. Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat er zich afspeelt in de erfgoedsector.

Nederland Monumentenland organiseert onder meer de volgende activiteiten:

Daarnaast beheert Nederland Monumentenland de digitale stem van het erfgoed en het online platform vóór en dóór de erfgoedsector; De Erfgoedstem. Ook de productie van de gelijknamige nieuwsbrief De Erfgoedstem valt onder onze hoede. Tevens is Nederland Monumentenland mede-initiatiefnemer van het e-learningplatform  Leer je Erfgoed.