fbpx

Menu

Sluiten

Onze organisatie

De verbindende schakel tussen publiek en cultureel erfgoed, dat is waar wij voor staan!

Stichting Nederland Monumentenland zet zich in voor het verbinden van monumenten met het dagelijks leven van de alle Nederlanders. Wat zijn onze missie, visie en kernwaarden? Maak kennis met ons bestuur, of neem een kijkje in onze verslaglegging. Voor vragen neem contact op met één van onze professionals.

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie
Stichting Nederland Monumentenland wil de monumenten verbinden met het dagelijks leven van de Nederlander om zo het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten.

Visie
Monumenten zijn ons culturele erfgoed. Ze geven een kijkje in het dagelijkse leven van onze voorouders en vormen de basis voor onze culturele identiteit en onze leefomgeving en moeten daarom beschermd en behouden worden. Wij vertellen het verhaal van de monumenten.

Kernwaarden
Verbinden, inspireren, samenwerken
Door ontmoetingen (offline en online) te organiseren en te faciliteren, verbinden we het grote publiek met monumenten en erfgoedprofessionals onderling. We inspireren het brede publiek, erfgoedprofessionals en de monumenteneigenaren middels de Open Monumentendag en het Nationaal Monumentencongres. We zoeken als stichting actief de samenwerking op met mensen organisaties zoals erfgoedorganisaties, partners, comités, vrijwilligers en erfgoedvrienden

Stichting Nederland Monumentenland kent de volgende bestuurssamenstelling

Voorzitter Ron König
Penningmeester Barend Jan Schrieken
Secretaris Henk Hoogeveen
Bestuursleden Lisette Breedveld
Rosemarie Klapwijk

Onze bestuur bestaat uit deskundigen uit het erfgoedveld, met ieder hun eigen expertise. De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld.

Jaarverslagen

Hieronder vind je de jaarverslagen vanaf 2019. Het jaarverslag bevat tevens een samenvatting financieel resultaat van het betreffende jaar en de begroting van het volgende jaar.