Menu

Sluiten

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Laten we zuinig zijn op ons erfgoed

Periodieke giften zijn giften die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan. Voor deze periodieke giften geldt geen 1%-drempel en geen aftrekplafond. De wet stelt wel als voorwaarde dat er een Schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw box 1 inkomen, ongeacht de hoogte van de gift.

Rekenvoorbeeld
Stel, iemand zit in het inkomensbelastingtarief van 35% en doet een periodieke gift van € 100,-, dan mag hij € 125,- in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 35% van €125 oftewel € 43,75. De gift kost de schenker werkelijk € 100,- min € 43,75 dus slechts € 56,25, terwijl Nederland Monumentenland wel € 100,- ontvangt. Vroeger moest je voor een Overeenkomst periodieke gift naar een notaris, maar dat is gelukkig al lang verleden tijd.

Informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over periodiek schenken? Stuur dan gerust een persoonlijk bericht naar: fondsenwerving@monumentenland.nl en vraag naar Harald de Boer of Willeke Coenen.