Menu

Sluiten
Onze merken:
 

Onze merken:
 

Landelijke Stadsherstellen sturen brief aan RCE

11 oktober 2019
Molen De Lelie, Rotterdam
Molen De Lelie, Rotterdam Foto: Stadsherstel Rotterdam

Het bestuur van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis, koepel van Stadsherstellen, heeft de RCE in een brief uitgelegd wat zij doen, in welke mate zij zouden kunnen bijdragen aan de speerpunten die de overheid heeft benoemd in haar erfgoedbeleid en waarom dat volgens hen subsidie van de overheid zou rechtvaardigen.

Met een relatief bescheiden subsidie kunnen Stadsherstellen dus veel monumenten restaureren/herbestemmen. Anders dan veel andere eigenaren kopen Stadsherstellen actief monumenten en zijn daarbij afhankelijk van een subsidietoekenning aan het begin van het traject. Bij veel projecten lukt het niet om alle investeringen en onderhoud te dekken uit de toekomstige huuropbrengsten. Er is dan sprake van een zogenaamde onrendabele top.

In dat kader zijn goede ervaringen opgedaan met de zogenaamde Stadsherstelregeling. Die regeling kende 8 jaar lang € 2 miljoen per jaar toe aan Stadsherstellen, waarmee tientallen restauraties verspreid over heel Nederland werden uitgevoerd.

Een voorwaarde dat een plan direct uitvoerbaar moet zijn is dan vaak lastig omdat eerst aankoop en vergunningen nog moeten worden geregeld. De hierboven genoemde regeling onderving dat probleem en werkte daarom zo goed.

Wij waren dan ook verheugd te horen dat de inschatting is dat de drie restauratieregelingen waarbij de Stadsherstellen buiten de boot vielen/vallen (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018, 2019-2020 en de ‘regeling Iconen’) waarschijnlijk een onderuitputting zullen kennen en dat de rijksoverheid in dat geval aan de Stadsherstellen wil denken. Hetzelfde geldt voor de regeling ter structurele ondersteuning van restaurerende instellingen, die nog in de maak is. Een dergelijke, structurele regeling zou goed bij de werkwijze van Stadsherstellen passen; als er uitzicht is op enige subsidie kunnen zij monumenten aankopen die kampen met een onrendabele top.

De brief is vorige week verzonden en is in zijn geheel opgenomen op de website van de Landelijke Federatie het Behouden Huis.