Menu

Sluiten
Onze merken:
 

Onze merken:
 

Persbericht: Nieuwe directeur voor Nationale Monumentenorganisatie

6 mei 2020
Amersfoort, 6 mei 2020 – Het bestuur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) heeft per 1 april Marlo Reeders benoemd tot directeur. Reeders is sinds 2018 directeur van Stichting Nederland Monumentenland (NML) en zal beide functies combineren.
Verbindend ondernemer Met deze benoeming heeft het bestuur van NMo gekozen voor een verbindend ondernemer met een breed netwerk. Reeders (51) heeft in het verleden de Grote Kerk Naarden getransformeerd tot een sterk merk met een goedlopende exploitatie. Voor Nederland Monumentenland werkt zij aan het verbinden en optimaliseren van de merken BankGiro Loterij Open Monumentendag, de Erfgoedstem en het Nationaal Monumentencongres. Reeders volgt jhr. Robert Quarles van Ufford op, die eind vorig jaar werd benoemd tot secretaris-generaal van de Organization of World Heritage Cities (OWHC).
Synergie De besturen van de NMo en NML zijn beide groot voorstander van synergie binnen de monumentensector en verwachten dat de dubbele functie voor Reeders hieraan zal bijdragen.
Over de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) De Nationale Monumentenorganisatie is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen en zich inzetten voor een sterke monumentensector. In 2016 verwierf de NMo een vooraanstaande monumenten-portefeuille van het Rijk, die sindsdien ondergebracht is in Stichting Monumenten Bezit. In 2019 werd daar de Oostkerk in Middelburg aan toegevoegd. De vereniging telt momenteel zestien leden, waaronder Vereniging Hendrick de Keyser, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stadsherstel Utrecht, BOEi en Vrienden van de Geldersche Kasteelen. Strategische hoofdlijnen van de NMo zijn onder meer dienstverlening, kennisuitwisseling en publieksbereik. In dat kader heeft de NMo het online Nationaal Monumenten Platform (een platform voor vraag en aanbod) ontwikkeld. NMo is de organisator van kennis- en expertisebijeenkomsten voor allen die zich inzetten voor het behoud van monumenten. Hiermee is er complementariteit met de activiteiten van Nederland Monumentenland. www.nationalemonumentenorganisatie.nl
Over Stichting Nederland Monumentenland (NML) Nederland Monumentenland wil monumenten verbinden met het dagelijks leven van elke Nederlander om zo het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Door ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals, publiek en monumenten te faciliteren, worden de monumenten beleefd, opnieuw gewaardeerd en gekoesterd. Stichting Nederland Monumentenland organiseert de volgende activiteiten: BankGiro Loterij Open Monumentendag (beleving van monumenten door het grote publiek), Nationaal Monumentencongres (congres voor professionals/beleidsmakers) en De Erfgoedstem (digitale nieuwsbrief over erfgoed en archeologie). www.nederlandmonumentenland.nl
Informatie en beeldmateriaal Info@nationalemonumentenorganisatie.nl
Foto van Marlo Reeders Gemaakt door Mabel Cohen Stuart, gebruiksrechtenvrij
Marlo Reeders