Word Vriend van Open Monumentendag!

Open Monumentendag trekt jaarlijks circa 1 miljoen bezoekers, en ook de Open Monumentendag Specials en de Open Monumenten Klassendag zorgen voor veel contactmomenten tussen monumenten en het publiek. Veel mensen voelen zich verbonden met monumenten en zijn trouwe bezoekers van de activiteiten. Draag je monumentaal erfgoed een warm hart toe en wil je nog beter op de hoogte blijven van de activiteiten? Word dan gratis Vriend van Open Monumentendag!

Wat houdt Vriend van Open Monumentendag worden precies in?

– Open Monumentendag is, net als het Nationaal Monumentencongres, de Erfgoedfair en de Erfgoedstem, een activiteit van stichting Nederland Monumentenland; Vrienden van Open Monumentendag worden daarom automatisch ook Vriend van Nederland Monumentenland.

– Vrienden ontvangen gratis het digitale Themadocument ‘In Europa’ van Open Monumentendag 2018.

– Vrienden worden als eerste op de hoogte gesteld van Open Monumentendag Specials en eventuele andere activiteiten van Nederland Monumentenland, en ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

– Vrienden worden uitgenodigd voor een Vriendenactiviteit (dit kan bijvoorbeeld een speciale lezing zijn over of rondleiding door een monument, of een toegangskaart voor de landelijke opening van Open Monumentendag; de activiteiten zijn op basis van inschrijving of verloting).

– Vrienden ontvangen de digitale nieuwsbrief De Sleutel.

– Vriend van Open Monumentendag worden is gratis.

 

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019