Vlissingen wordt bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op 3 november 1944 kwam via het verzet het bericht binnen dat de Duitse commandant op Walcheren, generaal Wilhelm Daser, bereid was zich over te geven. Maar dat wilde hij alleen doen aan een tankmacht. En die was op Walcheren niet aanwezig. De geallieerden stuurden daarop de 11 aanwezige Buffalo’s naar Middelburg. Vervolgens gaf generaal Daser aan zich alleen te willen overgeven aan een hooggeplaatste officier. Majoor Johnston bleek de enige aanwezige officier met een hoge rang. Hij was commandant van het 7/9 Bataljon Royal Scots. Johnston liet zich tijdelijk tot kolonel promoveren en wist zo de generaal tot overgave te dwingen. Die leverde zijn pistool in.

Waarschijnlijk dwong de Duitse legerleiding Daser tot deze opstelling. Indien Duitse officieren zich overgaven zonder dat er sprake was van een overmacht zouden familieleden thuis te maken krijgen met tegenmaatregelen.

Op Walcheren zijn op de kerkhoven van bijna alle dorpen en steden wel oorlogsgraven of gedenktekens te vinden. Deze herinneren aan slachtoffers onder burgers, militairen en het verzet. Naast die graven zijn er nog 44 monumenten op Walcheren. Elk jaar worden hier herdenkingsplechtigheden gehouden.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019