Stadsbrand 1438 legt Gouda in as

Op 25 augustus 1438 woedde in Gouda de tweede grote stadsbrand in 100 jaar waarbij bijna alle woningen van de stad afbrandden. Het vuur had een gemakkelijk prooi omdat de huizen overwegend van hout waren met rieten daken, waardoor er slechts vier of vijf woningen gespaard bleven.

Gouda was voor die tijd een tamelijk grote stad. Schattingen geven aan dat er rond 1400 al meer dan 5.000 inwoners waren. Het stedelijk archief werd door brand verwoest, zodat er nauwelijks documenten voor 1437 bewaard zijn gebleven. Om die reden werd er bij de herbouw van de stad een groot plein rond het stadhuis gepland. Een eventuele volgende brand kon daardoor minder gemakkelijk overslaan op het stadhuis.
Direct na de brand werd begonnen met de herbouw. De landsheer Filips de Goede schoot daarbij te hulp. Hij verleende vrijstelling van belastingen en schonk gelden ten behoeve van de herbouw van de Sint Janskerk.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019