Het Mirakel van Amsterdam

Het Mirakel van Amsterdam verwijst naar het Eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering op 15 maart 1345 voltrok. Naar aanleiding van dit wonder ontwikkelde zich in de stad Amsterdam een rijk bedevaartsleven rond de Heilige Stede.

De overlevering spreekt over een stervende man in de Kalverstraat die de geconsacreerde heilige Hostie had uitgebraakt tezamen met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was. Dit geschiedde nadat hem het viaticum (de ziekencommunie) was gegeven door de pastoor. Het gehele braaksel, inclusief de geconsacreerde heilige Hostie, werd naar verluidt in het haardvuur gegooid uit eerbied, maar de volgende ochtend bleek dat de geconsacreerde hostie ongeschonden, zwevend boven het brandende vuur, tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie daarop uit eerbied naar de priester, maar de volgende dag was de heilige Hostie op wonderlijke wijze weer terug in de haard in de Kalverstraat. Dit zou zich twee keer herhaald hebben. Het wonder met het allerheiligste Sacrament werd officieel erkend door de Rooms-Katholieke Kerk en als wonderlijk bewijs gezien van het geloofspunt van de waarachtige eucharistische tegenwoordigheid van Jezus Christus onder de schijngedaante van brood.

Op de plaats waar de woning had gestaan werd een grote bedevaartskerk – de Kapel ter Heilige Stede – gebouwd, die echter na de Alteratie van 1578 (onder de naam Nieuwezijds Kapel) uiteindelijk in protestantse handen kwam, waardoor het rijke interieur, getuige van eeuwen bedevaarten, de pelgrimstochten en de openbare verering van het Heilig Sacrament van Mirakel, verloren ging. In 1908 werd de Kapel ter Heiligen Stede gesloopt door de Nederlandse Hervormde gemeente, ondanks protesten van personen uit de culturele wereld en katholieke gelovigen.

De Stille Omgang van katholieken door de straten van Amsterdam en de Kalverstraat herinnert tegenwoordig aan het eucharistisch Mirakel van Amsterdam. Tijdens deze stille bedetocht gedenken katholieke gelovigen uit Amsterdam, geheel Noord-Holland en zelfs overige delen van Nederland aan het eucharistisch wonder en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de heilige eucharistie.

De Heiligheden behorende bij het Mirakel van Amsterdam bevinden zich nu in de Begijnhofkapel te Amsterdam.

 

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019