Unesco Werelderfgoed in Nederland

In 1992 ratificeerde Nederland het Werelderfgoedverdrag. Nu, 22 jaar later, bevinden zich binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederland tien UNESCO Werelderfgoederen. Hier volgt een overzicht.

1. Schokland
Het voormalig eiland Schokland in de Noordoostpolder werd in 1995 als eerste Nederlands werelderfgoed toegevoegd. Het werd toegevoegd omdat het volgens UNESCO, “De heldhaftige, eeuwenoude strijd van Nederland tegen het opdringende water symboliseert. Daarnaast is Schokland met zijn omgeving een uitstekend voorbeeld van de prehistorische en historische bewoning van een typisch waterrijk natuurgebied.”

2. De Stelling van Amsterdam
Voluit heet het 19e-eeuwse militaire Waterlinie Amsterdam met een lengte van 137 km, lopende van Edam langs Haarlem tot aan Muiden in Noord-Holland. De stelling, een ring van fortificaties rond Amsterdam, werd in 1996 toegevoegd en geldt als Cultuurerfgoed. Het is volgens UNESCO “Het enige voorbeeld van een fortificatie die gebaseerd is op het principe van het waterbeheer.”

3. De molens bij Kinderdijk
Dit is een van de vaste stoppunten voor buitenlandse toeristen die Nederland bezoeken. De molens van Kinderdijk in de Alblasserwaard werden in 1997 toegevoegd aan de lijst. “Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie om water onder controle te houden.“

4. Het Woudagemaal
Dit is het grootste nog in gebruik zijnde stoomgemaal ter wereld. Het Ir. D.F.Woudagemaal werd in 1997 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Volgens UNESCO “Vertegenwoordigt het gemaal het hoogtepunt van de bijdrage van Nederlandse ingenieurs en architecten in het beschermen van hun volk en land tegen de natuurlijke krachten van het water.“

5. De Beemsterpolder
In 1998 werd de Beemsterpolder toegevoegd aan de lijst. De polder werd in in de 17e eeuw aangelegd en is een van de grootste, met molens drooggemalen, polders ter wereld. Daarnaast is de polder bijzonder vanwege zijn strakke verkaveling. In de polder liggen tevens 5 forten van de stelling van Amsterdam. Daarnaast is de polder een “meesterwerk van creatieve landschapsplannen” Aldus UNESCO.

6. Rietveld-Schröder-Huis
Mevrouw Schröder-Schräder klopt in de jaren twintig bij meubelmaker en architect Rietveld aan. Ze wilde dat hij een huis ontwierp dat gebouwd was volgens de ideeën van de kunstbeweging De Stijl. Het huis heeft “wereldwijd grote invloed gekregen op de moderne architectuur” en werd in 2000 toegevoegd aan de UNESCO werelderfgoedlijst.

7. Waddenzee
De Waddenzee wordt gedeeld met de Duitse en Deense gedeelten en is dus internationaal UNESCO werelderfgoed. Het is volgens UNESCO “een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren”. De Waddenzee werd in 2009 als 7e Nederlands werelderfgoedobject toegevoegd.

8. De Grachtengordel van Amsterdam
‘Aan de Amsterdamse grachten Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand’. Zo zong Wim Sonneveld in de vorige eeuw. In 2010 werd een deel van de grachtengordel uiteindelijk toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. “het is een voortreffelijk voorbeeld van een type gebouw, architectonische of technologische samenstelling of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt”.

9. De van Nellefabriek
Voorlopig laatste telg in de Nederlandse Werelderfgoedfamilie is de van Nellefabriek in Rotterdam, die dit jaar werd toegevoegd aan de lijst. De Van Nellefabriek “belichaamt de nieuwe fabriekssoort die symbool werd van de modernistische en functionalistische cultuur van de tussenoorlogse periode.”

10. Het historische deel van Willemstad
Dit is het enige Nederlandse Werelderfgoed dat in een ander land binnen het koninkrijk ligt. Het is in 1997 aan de lijst toegevoegd omdat het volgens UNESCO “niet alleen de Europese stedenbouwkundige concepten weerspiegelt, maar ook stijlen uit Nederland en Spaanse en Portugese koloniale steden waarmee Willemstad samenwerkte.”

 

Monumenten genoemd in dit bericht:

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019