Bestel hier het nieuwe monumentenbord

Op 11 september heeft minister Jet Bussemaker bij de ridderzaal in Den Haag het eerste, nieuwe Rijksmonumentenbord onthuld. Het nieuwe bord is ontstaan vanuit de wens van diverse monumenteigenaren en gemeenten om monumenten beter zichtbaar te maken voor het publiek.

Nederland telt ongeveer 60.000 Rijksmonumenten en 45.000 gemeentelijke monumenten die allemaal worden aangeduid met verschillende borden en logo’s. Om de monumenten voor iedereen beter herkenbaar te maken, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Rijksmonumentenbord ontwikkeld. Het bordje voor Rijksmonumenten krijgt ook een variant voor gemeentelijke en provinciale monumenten.

Einde aan verwarring
Het Rijksmonumentenbordje maakt tegelijkertijd een einde aan de verwarring die soms ontstaat over het ‘blauwwitte’ schildje (Blue Shield). Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit schildje aangeeft dat een gebouw een rijksmonument is. Blue Shield is in het leven geroepen tijdens de Haagse Conventie in 1954 en heeft als doel om cultureel erfgoed in tijden van oorlog en militaire bezetting te beschermen.

De regels
De monumentenborden mogen alleen op de gevel van een officieel Rijks- , Provinciaal, of Gemeentelijk monument geplaatst worden. De borden zijn in 3 formaten verkrijgbaar:  5 x 7cm, 10 x 15cm en 14 x 21cm. Op de grote en middelgrote monumentenborden mag een tekst worden geplaatst. Dit mag een beschrijving zijn van de historische context van het gebouw. Dat kan zijn: de historische of de huidige functie van het gebouw, de naam van het gebouw, een persoon die er gewoond heeft of een gebeurtenis die er heeft plaatsgehad etc.

De ANWB vervaardigd het Rijksmonumentenbord. Klik hier om je eigen bordje te bestellen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019