Wijnhuistoren Zutphen open voor publiek

Het college van de gemeente Zutphen wil erfgoed in de stad zichtbaarder maken. Daarom wordt de Wijnhuistoren toegankelijk voor bezoekers. Het plan komt voort uit het initiatief ‘Torens in beweging’. De financiën nodig voor de openstelling, komen voor de helft van de gemeente, de andere helft moet uit fondsenwerving komen. De gemeente bestudeert ook de mogelijke openstelling van andere torens.

De Wijnhuistoren is het tweede belangrijke monument in Zutphen dat toegankelijk wordt voor publiek. Recent besloot het college ook om de Berkelruïne toegankelijk te maken. De openstelling van de Wijnhuistoren vond in goed overleg plaats met het restaurant ‘de Wijnhuistoren’. Wethouder Oege Bosch: “Openstellingen als deze zorgen ervoor dat we optimaler gebruik kunnen maken van gemeentelijk vastgoed.” De toren uit 1641 is toegankelijk tot de eerste omloop. Vanaf die plek is er een prachtig zicht op de marktengordel, het romantische dakenlandschap en de IJssel.

Wethouder de Jonge is enthousiast: “We willen onze stad graag tot een cultuurhistorische belevenis maken. Erfgoed is veel meer dan droge jaartallen. Op en in het monument gaan we samen met de betrokken partijen veel beter vertellen wat de betekenis is van de Wijnhuistoren voor het verhaal van onze stad.” De Wijnhuistoren gaat naar verwachting in 2016 open.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019