Westfriese boeren zorgden in bronstijd samen voor inrichting landschap

Westfriese boeren maakten in de bronstijd al bewuste keuzes bij de inrichting van hun land en het landschap, en die keuzes zijn verrassend anders dan gedacht. Boeren woonden in boerendorpjes en vormden een hechte gemeenschap waarin veel werd samengewerkt. Dat concludeert Wouter Roessingh in zijn proefschrift ‘Dynamiek in beeld – Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd’.

In het proefschrift worden de onderzoeksgegevens van oude opgravingen samengebracht en de organisatie en de dynamiek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd beschreven. Zo ontstaat een beeld van de organisatie van het boerenbestaan destijds.

 

foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019