Werk aan de winkel!

Iedereen kent ze wel, die kleine winkelstrips in naoorlogse woonwijken. Vaak kwamen ze voor in de ‘plint’ van flats of als aparte blokjes middenin de wijk met woningen erboven.

Voor vernieuwende ideeën over deze winkelstrips heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ideeënprijsvraag uitgeschreven. Met de prijsvraag Werk aan de winkel! roept de Rijksdienst iedereen op om manieren te bedenken waarop de kleine winkelstrips in naoorlogse woonwijken weer van betekenis kunnen zijn voor de wijk.

Herderplein in Utrecht
In de wederopbouwperiode na de oorlog werd goed nagedacht over de inrichting van een nieuwe wijk. Niet alleen over de variatie in woningen, maar ook over de samenhang van de wijk. De winkelstrips kwamen voort uit het idee van deze zogenoemde wijkgedachte. Die ging ervan uit dat de belangrijkste voorzieningen op loopafstand aanwezig moesten zijn, daar waar het gezinsleven zich afspeelde. De maatschappij is inmiddels behoorlijk veranderd en veel van deze winkelstrips functioneren niet meer zoals het bedoeld was.

Toekomstbestendig met cultuurhistorie
De Rijksdienst vindt het belangrijk dat er meer aandacht en waardering voor de wederopbouwgebieden komt, zodat het bijzondere karakter van deze gebieden ook in de toekomst herkenbaar aanwezig blijft. Om dat te bereiken is het nodig om de wijken toekomstbestendig te maken, mét aandacht voor de cultuurhistorie.

Frank Buchner, programmaleider Wederopbouwgebieden van de Rijksdienst “De prijsvraag moet oplossingen opleveren die richting geven aan een soort wijkgedachte 2.0. Daarmee maak je gebruik van de cultuurhistorie als ontwikkelkracht voor de wijk. Een inzending moet verder gaan dan alleen een nieuwe bestemming verzinnen voor het gebouw, je moet opnieuw kijken naar wat er nodig is om zo’n wijk weer te laten functioneren.”

Ideeënprijsvraag
Welke innovatieve, kansrijke ideeën kunnen ontwikkeld worden voor winkelstrips in naoorlogse wijken? Daar is de Rijksdienst met deze prijsvraag naar op zoek. Uitgangspunt is om de gedachten waarmee het oorspronkelijke plan is opgezet te vertalen naar de eisen van deze tijd.

Deelname aan de prijsvraag staat open voor zowel professionals als geïnteresseerden die alleen of in teamverband kunnen meedoen. Onder de meest kansrijke ideeën wordt in totaal 30.000 euro aan prijzengeld verdeeld. Meer informatie is te vinden op de pagina Prijsvraag Werk aan de winkel.

 

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019