Werelderfgoed Van Nelle Fabriek staat te koop

De particuliere eigenaren van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam kunnen de torenhoge onderhoudskosten van het Werelderfgoed niet opbrengen. De directie vraagt ze afstand te doen van hun aandeel en in te stemmen met verkoop. Adviesbureau Grontmij heeft in opdracht van de Van Nelle Fabriek becijferd dat voor onderhoud van het 85 jaar oude industriële monument aan de Delfshavense Schie de komende 20 jaar bijna 40 miljoen euro nodig is.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019