Wederopbouwgevels HEMA en V&D toch bijzonder erfgoed

De gevels van de V&D en HEMA in Nijmegen zijn alsnog door wethouder Ben van Hees aangewezen als panden van cultuurhistorisch belang. Ze staan op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed. Aanpassing of sloop kan nu alleen in overleg met de gemeente. In 2007 wees de gemeente een beschermde status af. Volgens Van Hees is er groeiende waardering voor de wederopbouwpanden. “Bij een aanvraag voor aanpassing, kunnen we nu tenminste een discussie starten.”

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019