Vrijwilligers gezocht

Er zijn jaarlijks zo’n 500 nieuwe vrijwilligers nodig om het vrijwilligersbestand op de molens op peil te houden. Dat stelt vereniging De Hollandsche Molen in haar rapport Molentoekomst. Molens kunnen alleen behouden blijven met de inzet van duizenden vrijwilligers.

Om bezoekers naar de molens te trekken, moet een molen draaien, en daar is een molenaar voor nodig. Maar andere vrijwilligers zijn ook belangrijk, denk aan molengidsen, winkelvrijwilligers en bestuursleden.

Molengids
Molens trekken meer bezoekers als er activiteiten worden georganiseerd. Om vrijwilligers hiervoor op te leiden, zijn onder andere Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Groninger Molenhuis een aantal jaren geleden gestart met een cursus Molengids. In een paar dagdelen leren de vrijwilligers hoe ze bezoekers kunnen rondleiden en wat voor activiteiten ze rondom de molen kunnen organiseren. Belangrijk onderdeel van de cursus is het veilig rondleiden van bezoekers. Verder leren ze onder andere over klantvriendelijkheid, communicatie, huisregels, groepsbezoek, en natuurlijk over de geschiedenis, de bouw en de techniek van de molens. Na afloop krijgen de cursisten een certificaat. Inmiddels is er op meer plaatsen een cursus Molengids ontwikkeld. De Hollandsche Molen rekent erop dat de vraag naar molengidsen groeit. Het zijn er nu in totaal ongeveer 400, maar de verwachte vraag is naar schatting 60 mensen per jaar.

Vrijwilligerswerk in verandering
De rol van vrijwilligers maakt een ontwikkeling door. Op alle vlakken wordt een grotere deskundigheid en kwaliteit gevraagd. Molenaars worden steeds meer ook gastheer en gastvrouw, en bestuurders krijgen te maken met complexere regelgeving. Ook moet er meer aan fondsenwerving worden gedaan, vanwege teruglopende subsidies. Naast dit soort veranderingen is er ook een trend waarneembaar dat vrijwilligers zich liever voor kortere projecten inzetten in plaats van voor langere periodes. Om dit soort veranderingen op te vangen, is enerzijds scholing nodig en anderzijds een andere organisatie van het vrijwilligerswerk. Een pool van vrijwilligers die het werk doet, is volgens de vereniging het beeld van de toekomst op de molen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019