Varsity wordt immaterieel erfgoed

De Varsity, een jaarlijkse roeiwedstrijd voor studenten op het Amsterdam-Rijnkanaal, is Nederlands erfgoed. De wedstrijd komt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te staan. De officiële papieren worden zondag getekend. Dan wordt de race bij Houten weer gevaren.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019