Menu

Sluiten
Onze merken:
 

Onze merken:
 

Vacature | Directeur Nederland Monumentenland

2 juni 2021
Klooster ter Eem

Nederland Monumentenland zoekt per direct: Directeur (16 tot 24 uur per week)

Wie zijn wij?

Het motto van Stichting Nederland Monumentenland (NML) is van-voor-door de erfgoedsector. Wij richten ons op eigenaren, erfgoedprofessionals en het publiek. Nederland Monumentenland heeft drie grote ‘merken’ onder zich: de BankGiro Loterij Open Monumentendag, het Nationaal Monumentencongres en de Erfgoedstem.

Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor-, en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet NML door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek en de monumenten te organiseren. Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat zich afspeelt in de erfgoedsector.

Wat doen wij?

Wij zijn organisator van de BankGiro Loterij Open Monumentendag, een jaarlijks evenement dat het grote publiek (in 2019: 1.222.000 bezoekers!) op laagdrempelige wijze laat kennismaken met monumenten. Door samen met de lokale comités meer dan 5.000 monumenten open te stellen, willen we jong en oud laten genieten en bewust maken van monumenten en de bijbehorende verhalen. Zo vergroten we de belangstelling en waardering voor monumenten.

Het hele jaar door organiseren wij de Open Monumentendag Specials (lokale Open Monumentendag met een bijzonder thema) en de Open Monumenten Klassendagen (met je klas naar een monument). Nederland Monumentenland zorgt ervoor dat monumenten voor het publiek relevant blijven en gewaardeerd blijven. Het is daarom nodig dat de BankGiro Loterij Open Monumentendag zich blijft vernieuwen en ontwikkelen zodat het blijft bijdragen aan het behoud van ons erfgoed. Ons team zet zich daar enorm voor in!

Nederland Monumentenland is er ook voor erfgoedprofessionals: mensen die zich bezighouden met het beheer en behoud van erfgoed, waaronder vrijwilligers. Door ons erfgoedplatform de Erfgoedstem blijven zij goed geïnformeerd. Naast de website wordt de digitale nieuwsbrief van de Erfgoedstem wekelijks aan ca. 10.000 abonnees kosteloos verzonden. Een team redacteurs zorgt er op deze wijze voor dat het laatste nieuws op het gebied van erfgoed en archeologie op eenvoudige wijze met de professional gedeeld wordt. Eens per jaar komen ca. 450 erfgoedprofessionals bijeen voor het Nationaal Monumentencongres. Dit congres wordt door Nederland Monumentenland georganiseerd en heeft elk jaar een ander thema en andere plaats van samenkomst. Dit jaar zal het congres plaatsvinden in Amsterdam.

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, wil NML de erfgoedsector sterker maken – en nog leuker! Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van Leer je Erfgoed (een e-learning platform voor erfgoedvrijwilligers), hebben wij plannen om de Erfgoedfair (een vakbeurs voor particuliere monumentenbezitters) nieuw leven in te blazen en zijn we nauw betrokken bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten (onderdeel van het Klimaatakkoord).

Kort samengevat: Nederland Monumentenland verbindt, initieert en faciliteert.

Onze ambitie

Voor de nabije toekomst is het onze ambitie om zowel kwalitatief als kwantitatief te groeien en een herkenbaar en betrouwbaar platform te zijn voor alle partijen binnen de erfgoedsector.

De stichting zelf

Nederland Monumentenland is een stichting die voortbouwt op een traditie van bijna 30 jaar waarin een aantal diverse spelers uit de erfgoedsector bij elkaar is gekomen om vorm te geven aan de ambitie van NML. Het bestuur geeft richting aan NML door de missie, visie en kaders vast te stellen waarbinnen NML opereert. Onze bestuursleden hebben veelal een verbinding met de erfgoed sector. NML wil nadrukkelijk het gemeenschappelijk belang van de erfgoedsector centraal stellen en opereert op de achtergrond, de ‘merken’ van Nederland Monumentenland staan op de voorgrond en de merknamen genieten bekendheid.Wij hebben een klein team dat zich vooralsnog voornamelijk richt op de organisatie van de events die door het jaar heen worden georganiseerd. De Stichting is voor een groot deel afhankelijk van sponsoren en fondsen.

De directeur

De directeur geeft invulling aan de ambitie van NML, inspireert het zelfsturend team en draagt eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van NML. Bij het bepalen van de koers is er een goede samenwerking tussen het bestuur en de directeur. De directeur werkt binnen het directie reglement.

Het profiel

Bij een overzichtelijke organisatie als Nederland Monumentenland staat de directeur enerzijds midden in de organisatie en anderzijds is hij/zij boegbeeld voor NML. De directeur heeft een sterk verbindende rol tussen partijen in- en extern. De directeur is verantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit van de organisatie; het werven van fondsen en sponsoren is een belangrijk onderdeel van de functie. De erfgoedsector kent veel spelers die verschillende belangen vertegenwoordigen. Om de verantwoordelijkheden en kerntaken van de directeursfunctie goed te kunnen vervullen zijn de volgende kennis, ervaring en vaardigheden van belang.

  • Uitstekende communicator en netwerker; verbinder (zowel intern als extern)
  • Ervaring met fondsen- en subsidiewerving
  • Aantoonbare kennis van, en ervaring met de erfgoedsector
  • Kennis en ervaring op gebied (van het aansturen) van de organisatie van events
  • Kennis en ervaring met nieuwe media en de toepassingsmogelijkheden daarvan
  • Bewust van maatschappelijke en economische aspecten van de erfgoedsector
  • Bedrijfskundige en financiële expertise
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau

Persoonlijkheid

Om de ambitie van NML succesvol te kunnen realiseren is het belangrijk dat de directeur beschikt over een persoonlijkheid die ‘herkenbaar’ is voor NML zowel in- als extern. Een zelfbewuste, stevige en verantwoordelijke persoonlijkheid – een gastvrouw of -heer/spreker met gezag, die voor de ambities van NML staat en daar een concrete vertaalslag aan geeft. Aanspreekbaarheid, doortastendheid, daadkracht en een ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en belangen, zijn essentieel om de organisatie effectief aan te sturen en te laten ontwikkelen.

Het aanbod:

Dienstverband:     16 tot 24 uur

Standplaats:          Amersfoort

Salariëring:             NML volgt de CAO WMD; schaal 13

Indiensttreding:  1 oktober 2021 of zoveel eerder als mogelijk

 

De aanstelling is in beginsel voor een jaar. Na een jaar wordt met het bestuur geëvalueerd of de wederzijdse verwachtingen zijn uitgekomen en de gewenste doelstellingen zijn bereikt. Kandidaten die belangstelling hebben voor deze positie en (grotendeels) voldoen aan de criteria in het profiel, worden van harte uitgenodigd zo spoedig mogelijk te reageren met een korte motivatie en een CV.

Solliciteren?

Wil jij ons team komen versterken? Solliciteer dan met motivatiebrief en CV uiterlijk 23 juni. We streven ernaar de eerste gesprekken begin juli te voeren.

 

Stichting Nederland Monumentenland

T.a.v. de heer R. van Schelven, voorzitter

Daam Fockemalaan 22

3818 KG Amersfoort

T 033 2091000

info@monumentenland.nl

www.nederlandmonumentenland.nl

 

Een persoonlijkheidstest kan aan de orde komen.