UNESCO werelderfgoednominaties bekend

Een internationale expertgroep heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken geadviseerd vier erfgoederen te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De bewindslieden hebben dit advies overgenomen. Het betreft de Koloniën van Weldadigheid, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Plantages van West Curaçao en de Romeinse Limes. De erfgoederen worden vanaf 2017 aangeboden aan het Werelderfgoedcentrum in Parijs, welke daarna een besluit over de voordracht zullen nemen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019