Terrein kasteel Mierlo gemeentelijk monument

Het college van Geldrop-Mierlo heeft onlangs het definitieve besluit genomen om het terrein van het voormalige kasteel Mierlo aan te wijzen als gemeentelijk archeologisch monument. Aan dit besluit gingen jaren van touwtrekken vooraf. Het kasteel ligt aan de rand van de bebouwde kom en het terrein bestaat uit percelen van drie eigenaars waaronder het waterschap Aa en Maas. Twee van de eigenaars zijn volgens B&W nu akkoord met de aanwijzing van het terrein als gemeentelijk monument. Planologisch was het gebied al sinds 2010 beschermd in het bestemmingsplan buitengebied voor Geldrop-Mierlo

Houten Jachthuis
Rond 1117 stond er op het terrein een houten jachthuis. Dat werd nog voor 1200 verbouwd tot een stenen slot. Lang heeft dit slot er echter niet gestaan, Graaf Dirk VII van Holland vernielde het kasteel vlak nadat het af was. In 1210 werd het kasteel weer opgebouwd door Jan Dickbier.

Ingestort
Het nieuwe kasteel was een hoog kasteel met zware muren en een dikke toren. Tot 1797 heeft het gebouw dienst gedaan als kasteel. Na 1648 werd er nog maar weinig onderhoud aan gepleegd. Rond 1800 stortte het gebouw onder zijn eigen gewicht in. De poort werd in 1757 nog een keer herbouwd van het puin dat overbleef. Deze poort is in 1948 tijdens een storm gedeeltelijk vernield. Later zijn ook de resten van deze poort afgebroken. Sindsdien is er boven de grond niets meer te zien van het kasteel maar de ondergrondse resten zijn nog volop aanwezig.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019