Schoorsteen Oosterhout bijna in volle glorie hersteld

Recent is de restauratie van de schoorsteen van de in 1924 opgerichte Wasserij Juliana in Oosterhout gestart. Losse stenen zijn schoongemaakt en teruggeplaatst. Aan de bovenkant is het voegwerk opnieuw gedaan en de stalen ringen, klimbeugels en bliksemafleider zijn vervangen. Op 23 maart jl. was de oplevering.

De schoorsteen is een gemeentelijk monument en kan behouden blijven dankzij de samenwerking tussen gemeente Oosterhout en de Stichting Schoorsteen Nedalco (bestaande uit BOEi en NV Monumenten Fonds Brabant). Doordat deze partijen de handen ineengeslagen hebben, is het gelukt om de schoorsteen voor in ieder geval vijf jaar te behouden. Voor een volledige restauratie is meer geld nodig. De bedoeling is om de komende vijf jaar samen naar een oplossing te zoeken voor de langere termijn.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019