School Van Heutszkazerne wordt woongebouw

De voormalige school behorend bij de Van Heutszkazerne in Kampen wordt niet gesloopt maar zal worden herbestemd tot loftwoningen. Hierover hebben de betrokken partijen deltaWonen en BOEi overeenstemming. Voorafgaand aan dit resultaat zijn in het afgelopen jaar diverse onderzoeken uitgevoerd. Door deltaWonen is de gelegenheid gegeven voor een ultieme poging het gebouw van de sloop te redden. Met een subsidie van 400.000 euro van de gemeente Kampen wordt de herbestemming haalbaar. Het ultieme onderzoek naar herbestemming door BOEi en de bereidheid het pand te verwerven is door BOEi na een intensief traject tot een positief einde gebracht.

De school uit 1874 diende als onderwijslocatie voor onder meer (onder-)officieren. Vanaf 1939 tot 1973  was de Militaire Geneeskundige Dienst  er gevestigd. Daarna vertrokken de militairen uit het gebouw. Het onderzoek wees uit dat woningen de best passende herbestemming zou zijn om daarmee het karakter van het gebouw het best te bewaren voor de toekomst. Naast de inzet van de subsidie van de gemeente, zullen ook aanvullende middelen van onder meer de BankGiro Loterij ingezet worden om dit cultureel erfgoed te restaureren. De loftwoningen zullen relatief groot zijn en ook daarmee ook geschikt zijn voor de combinatie wonen en werken.

Beide organisaties verwachten dat de overdracht van het monumentale gebouw na de zomer van 2016 kan plaatsvinden. Zowel deltaWonen en BOEI zijn tevreden met het zakelijke en inhoudelijke resultaat dat bereikt is door betrokken partijen. De afspraken tussen deltaWonen en BOEi met betrekking tot de verkoop zijn inmiddels rond.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019