Schatkamer van Nederland: website met lesmateriaal over cultureel erfgoed

Om de relevantie van ons culturele erfgoed en de rijkdom aan bronnen zichtbaar te maken, is de Schatkamer van Nederland ontwikkeld. Deze website biedt lesmateriaal over ons culturele erfgoed aan, dat als aanvulling kan worden gebruikt binnen alle profielen van de bovenbouwklassen havo/vwo.

Via aansprekende thema’s en opdrachten wil de Schatkamer van Nederland leerlingen stimuleren zelf aan de slag te gaan met historische documenten, om zo een nieuwe kijk te ontwikkelen op ons culturele erfgoed en onze vaderlandse geschiedenis.

Meer informatie vindt u op de website van de Schatkamer van Nederland.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019