Resultaten vrijwilligersonderzoek Nederland Monumentenland bekend

Nederland Monumentenland heeft begin dit jaar naar de drijfveren en wensen van monumentenvrijwilligers een onderzoek laten doen, dat mogelijk werd gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Dit rapport is vandaag gepubliceerd en aangeboden aan de directeur van de RCE, Susan Lammers. Het onderzoek is uitgevoerd door jong erfgoedprofessional Welmoed Wijmans.

Kijkje in de keuken

Het vandaag verschenen rapport geeft een kijkje in de keuken van de vrijwilliger. Zo wordt onder meer gekeken naar de betrokkenheid van vrijwilligers, naar hun gevoel van identiteit en community, hun motivatie en hun behoefte aan kennis en educatie.

Motivatie: bijdragen aan behoud en openstelling van monumenten

Uit het onderzoek komen drie belangrijke pijlers onder de inzet van monumentenvrijwilligers naar voren: een motivatie om bij te dragen aan het behoud en de openstelling van het monument, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en wens om nuttig te zijn, en tot slot een sterk gevoel van community onderling. Voor veel vrijwilligers is het monument meer dan alleen een werkplek: ze voelen zich er thuis. Aldus een van de ondervraagde vrijwilligers: “Ik beschouw het kasteel als mijn tweede huis”. Ook opvallend is dat er een duidelijk behoefte bestaat aan meer kennis en kunde, mits relevant voor de eigen praktijk van de vrijwilliger.

Rapport

Het rapport is voor iedereen te downloaden via onderstaande zwarte Download knop.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019