Restauratie duikersluis Oudedijk

De in 1739 gebouwde duikersluis in de Oudedijk nabij het recreatiepark Burghorn wordt vanaf oktober door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gerestaureerd.
Aannemer Dekker gaat met onderaannemer Pronk uit Warmenhuizen in het bijzonder het metselwerk herstellen, waardoor verder verval van het Provinciaal Monument wordt tegengegaan. Het werk wordt uitgevoerd van oktober tot december van dit jaar. De weg wordt niet afgesloten. Het werk wordt voor een deel gefinancierd door subsidie van de provincie Noord-Holland.

Geschiedenis
Het poldertje Burghorn ontstond doordat een driehoekige inham in de Westfriese dijk, met behulp van een dijk werd gescheiden van de Zijpe. Dat was in 1456, nadat Filips van Bourgondië zijn ‘bastaardbroer’ Willem, heer van Schagen, hiertoe toestemming had gegeven. De inpoldering van de Burghorn was hiermee één van de vroegst bekende aangedijkte landen. De Burghorn wordt aan alle zijden door oorspronkelijke zeedijken omsloten: ten westen door de Westfriese dijk (sinds 1456) en ten oosten en ten zuiden door de Oudedijk (van vóór 1456). De uitwateringsduiker is gelegd in de Oudedijk zodat de polder Burghorn water kan lozen op de polder Schagen vanwaar het overtollige water wordt uitgemalen. De overeenkomst, waarin tot gemeenschappelijke bemaling werd besloten, stamt uit 1739, het bouwjaar van de huidige sluis.

Het is aannemelijk dat de polder Burghorn vóór 1739 een eigen bemaling kende, temeer daar op de ‘Caerte vant Hontsbosch ende Zijplant’ van Adriaan Anthonisz. uit Alkmaar van ca. 1560 een molen met waterlopen in de Burghorn staat aangegeven. Het kunstwerk is architectuurhistorisch van betekenis als voorbeeld van een kleine uitwateringsduikersluis. Maar ook de ouderdom, de hoofdvorm, detaillering en het materiaalgebruik dragen bij aan de betekenis.
Cultuurhistorisch is de sluis van waarde als element uit de geschiedenis van de waterhuishouding in Noord-Holland, in het bijzonder als oude uitwateringsduikersluis van de polder Burghorn en gebouwd als sluis na een afwateringsovereenkomst uit 1739 met de polder Schagen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019