Renovatie Haarlemmerpoort stap dichterbij

In overleg met de bewoners, stadsdeel Centrum en Bureau Monumenten & Archeologie heeft woningcorporatie Ymere een renovatie- en restauratieplan voor de Haarlemmerpoort in Amsterdam gemaakt. Renovatie en restauratie is noodzakelijk vanwege de slechte bouwtechnische staat van de Haarlemmerpoort. Om de klachten van onder andere vochtproblemen structureel te verhelpen moet de totale buitenkant en de constructie van de woningen worden aangepakt. Door de renovatie wordt de monumentale waarde van de Haarlemmerpoort in ere hersteld.

Op dit moment zijn nog vier kamers en één zelfstandige woning van de in totaal 17 woningen regulier verhuurd. Na renovatie komen er 6 zelfstandige (sociale) huurwoningen terug. Bewoners van wie het inkomen voldoet aan de inkomensgrens voor sociale huur kunnen terugkeren naar een sociale huurwoning. Met medewerking van het stadsdeel en bureau Monumenten & Archeologie krijgt de Haarlemmerpoort deels weer de publieksfunctie, waar de poort voor bedoeld is. Op de begane grond wordt voorzien in horeca.

De Haarlemmerpoort dateert uit 1840 en is de laatste stadspoort die in Amsterdam is gebouwd. De poort is in de loop der jaren in gebruik geweest als accijnskantoor, politiepost, brandweerpost en kantoor voor Publieke Werken. Na leegstand is de poort gekraakt en begin jaren ’80 verbouwd tot (onzelfstandige) woningen. De Haarlemmerpoort is inmiddels een Rijksmonument.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019