Menu

Sluiten

Gezocht nieuw bestuurslid

2 juni 2022

Stichting Nederland Monumentenland is op zoek naar een nieuw bestuurslid die zich wil verbinden aan een stichting die o.a. jaarlijks het grootste culturele evenement organiseert (Open Monumentendag) en die actief verbindt in een sector met 120.000 monumenten, waarvan 65.000 rijksmonumenten.

Activiteiten en organisatie:
Stichting Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet Nederland Monumentenland door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals, het brede publiek en de monumenten te organiseren.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat zich afspeelt in de erfgoedsector.
Nederland Monumentenland organiseert onder meer: de VriendenLoterij Open Monumentendag, de Open Monumenten Klassendag, het Nationaal Monumentencongres, de Erfgoedvrijwilligersprijs en is eigenaar van de digitale nieuwsbrief ‘de Erfgoedstem’. Doel is bewustzijn te blijven creëren en het draagvlak vergroten voor het behoud van monumenten.

Nederland Monumentenland is gevestigd in Amersfoort, heeft een Stichting structuur en een culturele ANBI-status. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuur met een directeur en de ondersteuning van 4 professionals op het gebied van marketing/communicatie, accounting, evenementen en officemanagement.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel, maar zijn wel verbonden met de sector. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld.
Belangrijke partners van Nederland Monumentenland zijn: de Vrienden Loterij, het Nationaal Restauratiefonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie van OCW) en veel organisaties uit de erfgoedsector.

Het huidige Bestuur kent vijf leden, inclusief de voorzitter en ziet er als volgt uit:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• 2 bestuursleden

De samenstelling van het bestuur is zodanig dat de leden complementair aan elkaar zijn en afkomstig uit de verschillende geledingen van de erfgoedsector. Ieder lid beschikt over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om gezamenlijk een evenwichtig multidisciplinair bestuur te vormen.
Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is het bestuur maatschappelijk breed geïnformeerd en goed ingevoerd in de erfgoedwereld. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Stichting als geheel.
Het streven is om ook een aantal verschillende kennis- en ervaringsgebieden in het bestuur te verenigen, zoals o.a. communicatie, monumentenbeheer, bestuurlijke, juridische en financiële zaken. Het aantal geplande plenaire vergaderingen in Amersfoort bedraagt 6 per jaar, los van overige bijeenkomsten/aanwezigheid rondom bijvoorbeeld de jaarlijkse Open Monumentendag en het Nationaal Monumentencongres.

Profiel nieuw bestuurslid:

• Iemand die op dit moment actief is in het uitvoerende erfgoedveld (zoals de restauratie aannemer, het bouwbedrijf, de architectenwereld of de advieswereld) met een gedegen netwerk in, en contacten uit dat erfgoedveld. Hij/zij zal de verbindende schakel kunnen zijn met de uitvoerende sector middels bestuurlijke ervaring daarin. Iemand uit de gelederen van de Vakgroep Restauratie zou een pré zijn.
• Er is een lichte voorkeur voor iemand met een commerciële/marketing achtergrond, een gevoel voor ondernemerschap.
• Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Functie-eisen bestuurslid

• Maatschappelijk actief en werkzaam binnen de uitvoerende erfgoedsector.
• Beschikking over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Beschikken over relevante landelijke en/of regionale netwerken.
• Integer en verantwoordelijkheidsgevoel.
• Commerciële/marketing achtergrond.

Reageren
Nadere inlichtingen over deze vacature via mevrouw W. Coenen: info@monumentenland.nl
Reageren op deze vacature (met CV en motivatie) kan via info@monumentenland.nl tot en met 24 juni a.s. ter attentie van de voorzitter, de heer R. van Schelven.