Nederland Monumentenland kiest Marlo Reeders als directeur

Den Haag, 6 september 2018 – Marlo Reeders wordt met ingang van 8 oktober 2018 de nieuwe directeur van Stichting Nederland Monumentenland. Het bestuur is verheugd met de aanstelling van Reeders als directeur en opvolger van Pierre van der Gijp.

Cultureel ondernemer
Reeders (49) stond sinds 2009 aan het roer van Stichting Grote Kerk Naarden. Onder haar leiding groeide de monumentale kerk uit tot een nationaal topmonument met een gezonde exploitatie. Het gebouw werd verduurzaamd, kreeg een gevarieerd programma en ontving onlangs bijna twee miljoen euro van het Rijk voor de restauratie van het dak. Reeders slaat nu haar vleugels uit en gaat als cultureel ondernemer aan de slag voor Nederland Monumentenland

Draagvlak vergroten
Stichting Nederland Monumentenland (NML) zet zich in om monumenten te verbinden met het dagelijks leven van elke Nederlander, om zo het draagvlak voor het behoud van erfgoed te vergroten. Door ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het publiek te organiseren, worden monumenten beleefd, gewaardeerd en gekoesterd.

Open Monumentendag
NML is onder meer organisator van de BankGiro Loterij Open Monumentendag die jaarlijks door circa 1 miljoen mensen wordt bezocht, de regionale Open Monumentendag Specials, de Open Monumenten Klassendag (gericht op basisscholen) en het Nationaal Monumentencongres dat dit jaar in Amersfoort plaatsvindt. Ook de wekelijks verschijnende Erfgoedstem is onderdeel van NML. Een groeiend aantal erfgoedorganisaties ondersteunt Nederland Monumentenland, waaronder het Nationaal Restauratiefonds, de Federatie Instandhouding Monumenten, de Vakgroep Restauratie (vakverbond van restauratie-aannemers) en erfgoedorganisatie BOEi. NML wil nadrukkelijk de sector verbinden door te ondersteunen.

Versterken van de sector
Reeders: “In Naarden heb ik van de kerk een sterk merk gemaakt – nu ga ik voor het versterken van de sector, en in het bijzonder een duurzame relatie tussen monumenten en het publiek. Daar gaan wij allen de vruchten van plukken. Een monument plaatst je op de tijdlijn van je omgeving. Zonder op reis te gaan ben je onderweg en ontdek je een verrassend verhaal over je buurt, je land, jezelf. De mensen die voor monumenten in de weer zijn, zullen het ook gaan merken. We gaan elkaar opzoeken, van elkaar leren en nóg meer plezier krijgen.”

Nevenfuncties
Reeders neemt afscheid als voorzitter van het Grote Kerken Overleg en Stichting Klinkend Erfgoed Nederland. Zij blijft bestuurslid bij Kunsten ’92 en VBMK, de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland.

 

 

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019