Monumenten met bijbehorende inrichting op de kaart

Er zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting écht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet.

Nederland kent een paar duizend bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen. De meeste interieurs echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit bijzondere culturele erfgoed wordt ‘interieurensemble’ genoemd. Interieurensembles zijn te vinden in kerken, buitenplaatsen en bestuursgebouwen maar het kunnen ook monumentale huizen zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de herkenning en erkenning ervan bevorderen, en daarmee de grondslag leggen voor het behoud van dit bijzondere erfgoed.

Bijzondere verhalen
Via cultureelerfgoed.nl/interieurensembles heb je toegang tot ruim 70 interieurensembles op een digitale landkaart, voorzien van prachtig beeldmateriaal en bijzondere achtergrondverhalen over de eigenaren en de totstandkoming van deze ensembles. Zo komt in De Tempelhof in Winssen de plant als beeldtaal overal terug. De ontwerpers zien de plant als metafoor voor de mens. Ook is op de kaart aangegeven welke ensembles voor publiek toegankelijk zijn. Meer foto’s van de ensembles zijn te vinden op Pinterest.

Help mee
Op de kaart staan nu de beschrijvingen van 21 interieurensembles. In het eerste kwartaal van 2018 volgen de andere. De Rijksdienst ziet graag dat er meer interieurensembles bij komen. Help mee bij de inventarisatie! Eigenaren kunnen hun interieurensemble aanmelden voor opname op de kaart. Gebruik hiervoor het online formulier op monumentaleinterieurs.nl. Daar is ook te lezen aan welke criteria een aanmelding moet voldoen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019