Postkantoor op de Neude

Voormalig Post-, Telegraaf- en Telefoniegebouw in Utrecht

Op 28 oktober 2011 is het voormalige Post-, Telegraaf- en Telefoniegebouwop het Neude in Utrecht als allerlaatste zelfstandige postkantoor van Nederland gesloten. Het gebouw is een ontwerp van de architect J. Crouwel jr.. De hal van het gebouw is indrukwekkend door de hoge paraboolvormige bogen. In de hal hangt ook een zestal beelden van arduin. Vijf van deze mensfiguren stellen de verschillende werelddelen voor en ze worden vergezeld van een bijbehorend dier, een zesde beeld gaat over de handel en welvaart. De beelden en ornamenten zijn van de hand van Hendrik van den Eijnde. Ook de twee leeuwen aan de buitenzijde voor de ingang zijn van zijn hand. Deze zijn later geplaatst en maakten in eerste instantie geen deel uit van het ontwerp, maar werden op verzoek van de bevolking van Utrecht gemaakt. De grote klok in de hal is gemaakt door De Porceleyne Fles. Het glas-in-loodwerk boven de ingang is van de hand van Richard Roland Holst en stelt voor de “Nederlandse Maagd in de tuin der provinciën”.

De waardering voor het gebouw is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als markant voorbeeld van de Amsterdamse Schoolstijl, aangevuld met elementen uit Egyptische en Assyrische kunst waarbij de verscheidenheid van het materiaal en de rijke toepassing ervan opmerkelijk zijn.
Enige jaren kon er geen bestemming voor het monument worden gevonden tot medio 2015 bekend werd dat er onder meer de Centrale Bibliotheek van de stad in wordt gevestigd vanaf 2017/2018. Het gebouw wordt in een plan uitgebreid met een uitbouw aan de zijde van de Oudegracht. Daarnaast komen in het gebouw horeca, een versmarkt, winkels en een grote fietsenstalling.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019