Het beroemdste kasteel van Holland.

Slot Loevestein in Poederoijen

Slot Loevestein gelegen aan de uiterwaarden van de Waal en de Maas, is in 1361 gebouwd.  De machtige graaf van Holland laat zijn oog vallen op dit imposante bouwwerk en vanaf 1372 is Slot Loevestein in grafelijke handen.  In 1572 komt het definitief in Staatse handen. Willem van Oranje laat het ombouwen tot staatsgevangenis. In Slot Loevestein zitten politiek en religieus andersdenkenden gevangen, evenals krijgsgevangenen. De bekendste gevangene is Hugo de Groot.

Het ’Wonder van Holland‘
Hugo de Groot wordt in 1583 in Delft geboren. Al snel verbaast hij iedereen met zijn intelligentie en kennis en wordt hij al op 11-jarige leeftijd toegelaten tot de Universiteit van Leiden om rechten te studeren. Vijf jaar later behaalt hij zijn doctorstitel. Vanwege de politieke connecties van zijn vader begaf Hugo zich al op jonge leeftijd in hoge kringen. Zo maakte hij in 1598 op 15-jarige leeftijd onderdeel uit van een gezantschap naar Frankrijk dat onder leiding stond van Johan van Oldenbarnevelt. Hier kwam hij in contact met de Franse koning Hendrik IV, die volgens de overlevering zo onder de indruk was van de jonge Hugo dat hij hem ‘le miracle de la Hollande’ (het wonder van Holland) noemde. Hugo wordt beschouwd als één van de grondleggers van het Volkenrecht, het Internationaal Recht.

Landverrader
Na verloop van tijd richtte De Groot zijn aandacht steeds meer op de aangelegenheden binnen de Republiek, waaronder de uitbraak van de godsdiensttwisten tussen remonstranten en de contraremonstranten. De Groot sloot zich, evenals Van Oldenbarnevelt, aan bij de eerste groep, maar deze moest tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) het onderspit delven. Prins Maurits, een contraremonstrant, liet beide mannen vervolgens arresteren. Van Oldenbarnevelt eindigde op het schavot en De Groot werd wegens landverraad ontheven uit al zijn functies en veroordeeld tot levenslange opsluiting in de staatsgevangenis van Slot Loevestein.

Boekenkistlist
Tijdens zijn gevangenschap leest Hugo de Groot veel. Stapels boeken worden gebracht en gehaald in een grote kist. Bij elke levering wordt deze kist door bewakers goed gecontroleerd. Er mogen alleen boeken in zitten. Maar omdat de bewakers nooit iets verdachts vinden, kijken ze na een poosje niet meer zo vaak in de kist. Maria van Reigersberg, zijn vrouw, en hun dienstmeisje Elsje bedenken een list. Op 22 maart 1621 vlucht Hugo de Groot in de boekenkist uit Loevestein. Hugo gaat naar Parijs en richt, gesteund door de koning van Frankrijk, een verzoek aan de Staten van Holland om zijn vrouw en kinderen ook naar Frankrijk te laten vertrekken. Dit verzoek wordt ingewilligd, op voorwaarde dat De Groot nooit meer in Nederland terugkomt. In 1634 wordt Hugo de Groot benoemd tot ambassadeur voor de koningin van Zweden in Frankrijk. In 1645 lijdt zijn schip op een terugreis uit Zweden schipbreuk. Hugo overleeft deze ramp niet en sterft in Rostock (Duitsland).

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019