Schierstins in Veenwouden

In het Friese Veenwouden vind je de Schierstins, één van de eerste stenen torens van Nederland. Voordat de monniken er hun intrek in namen, werd de toren in tijden van gevaar gebruikt door welgestelde families. Het verhaal gaat dat de geest van een ridder nog steeds in de toren ronddwaalt.

De Schierstins in Veenwouden werd gebouwd rond 1300 en viel op tussen de eenvoudige huizen van hout, leem, riet en plaggen. Stins is dan ook een samentrekking van ‘steenhuis’. Oorspronkelijk werd De Schierstins met name gebruikt door welgestelde families die in tijden van gevaar hier hun toevlucht zochten. In die tijd was je in zo’n hoge toren veel veiliger. Rond 1400 kwam de stins in handen van monniken die schiere (grijze) pijen droegen en zo ontstond de naam Schierstins.

Geest vermoorde ridder
De monniken waren waarschijnlijk de eerste bewoners van De Stins. Aan de hand van de stenen kun je zien dat de Schierstins in het verloop van tijd leefbaarder is gemaakt. Een voorbeeld hiervan is dat de monniken van de schietgaten een nis voor heiligenbeeldjes hebben gemaakt. De sporen van oorlog zijn daardoor nog nauwelijks zichtbaar. Wel gaat het verhaal dat de geest van een vermoorde ridder hier nog ronddwaalt dus helemaal verdwenen zijn de sporen niet.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019