Monument van nationale betekenis

Prinsenhof in Delft

Het Prinsenhof in Delft is een monument van nationale betekenis. Hier vond in de 16e eeuw één van de meest dramatische gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis plaats.

Spaanse overheersing
Willem van Oranje (1533 – 1584), stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht was samen met de hertog Alva een van de belangrijkste raadgevers van de Spaanse Koning Filips II, die over de Nederlanden en Spanje regeerde. Willem van Oranje stond lange tijd achter deze Spaanse koning Filips II. Echter begonnen de problemen doordat de koning andere belangen had wat betreft de Nederlandse gewesten. Filips II wilde een land waar de koning de baas was, met één geloof: het katholicisme. De Nederlandse gewesten wilden dat je zelf kon kiezen tussen het protestantisme en het katholicisme en wilden meer macht voor de steden en Nederlandse edelen. Daarom kwamen in 1566 de Nederlanden onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen de Spaanse koning. Koning Filips stuurde vervolgens de hertog van Alva op de opstandelingen af om ze weer in het gareel te krijgen. Desondanks besloten de noordelijke gewesten voortaan zelf te regeren en wilden niets meer te maken hebben met de Spaanse koning. De zuidelijke gewesten wilden wel onder het gezag van Filips II blijven.

“Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk”.
In de ogen van de Spaanse Koning was Willem van Oranje een rebel die uit de weg geruimd moest worden. De koning stelde daarom een beloning in het vooruitzicht. De moordenaar zou worden beloond met een geldbedrag van 25.000 gouden kronen, zou in de adelstand worden verheven en zou vergiffenis krijgen van alle begane zonden.  Op 10 juli 1584 was Prins Willem van Oranje aan het lunchen in het Prinsenhof te Delft. Na deze maaltijd wilde Willem van Oranje de trap naar zijn slaap/werkkamer oplopen, gelegen op de hoek van de Oude Delft. Op de trap werd hij van zeer korte afstand door de fanatiek katholieke Balthasar Gerards met een pistool doodgeschoten. Oranjes laatste woorden waren volgens overlevering “Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple”, wat wordt vertaald als “Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk”. De kogelgaten in de muur zijn nog stille getuigen van deze moord op Oranje.

Klik hier voor meer informatie over het Prinsenhof Delft

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019