De Maastunnel een ambitieus project

Maastunnel in Rotterdam

Op 15 juni 1937 begon de gemeente Rotterdam met de aanleg van de Maastunnel. Het was een zeer ambitieus project, want de onderwatertunnel was niet alleen de eerste van Nederland, maar ook de langste van Europa. Ondanks de Duitse bezetting werd het project voltooid op 14 februari 1942.
Door de groei van de bevolking en de sterke toename van de havenactiviteiten in Rotterdam werd rond de jaren ´30 de roep om een betere verbinding van de beide Maasoevers steeds groter. In 1935 kondigde Rijkswaterstaat aan van plan te zijn een hangbrug aan te leggen, maar toen bleek dat deze minstens 60 meter hoog zou moeten worden, werd uiteindelijk uit financieel oogpunt toch gekozen voor een tunnel. Het idee voor het project kwam van de directeur van Gemeentewerken ir. L.W.H. van Dijk en het ontwerp werd gerealiseerd door de architecten J.P. van Bruggen en Ad van der Steur. De drie mannen haalden hun inspiratie uit de Hollandtunnel tussen New York en New Jersey.

Afzinkmethode
De bouw de Maastunnel ging officieel  van start op 15 juni 1937. Het project werd gerealiseerd met behulp van de afzinkmethode, wat inhield dat de verschillende delen van de tunnel eerst ergens anders gebouwd werden, om vervolgens in de Maas afgezonken te worden. In totaal bestond de tunnel uit negen van dergelijke segmenten, elk 60 meter lang, 25 meter breed en 9 meter hoog. Binnen de tunnel werden vervolgens aparte buizen gecreëerd voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Daarnaast werd het geheel voorzien van een voor zijn tijd uiterst futuristisch ventilatiesysteem en een laboratorium om de luchtkwaliteit te controleren. In totaal kostte het project ruim 18 miljoen gulden.

Schooljongens
Op 14 februari 1942 werd de Maastunnel officieel geopend. Dit gebeurde, vanwege de Duitse bezetting van Rotterdam, zonder al te veel feestelijkheden. Volgens een bekend verhaal werden een aantal hoogwaardigheidsbekleders, die aan één kant van de tunnel klaar stonden om deze te openen, nog wel verrast door twee fietsende schooljongens,  die de tunnel al van de andere kant hadden weten te betreden. Zo waren de elfjarige Joop Otte en diens vriend Cor Wiegman volgens de overlevering de eersten die gebruik maakten van de allereerste verkeerstunnel van Nederland.

Trots
Sinds de opening is de Maastunnel uitgegroeid tot één van de meest vitale verkeersverbindingen in de stad. Iedere werkdag maken er naar schatting ruim 75.000 auto´s en 4000 fietsers gebruik van de buizen onder de Maas.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019