Lodewijk Napoleon, van vijand naar volksheld

Koninklijk Paleis in Amsterdam

In het hart van Amsterdam staat het Koninklijk Paleis. Het Paleis werd in de 17e eeuw ontworpen door Jacob van Campen en gebouwd als stadhuis voor de gehele bestuurlijke en rechterlijk macht van Amsterdam. Anderhalve eeuw later kreeg het stadhuis de functie van Koninklijk Paleis toen Lodewijk Napoleon in 1806 koning van Holland werd, op last van zijn broer de Franse keizer Napoleon Bonaparte. 

Van vijand naar ware volksheld
Aanvankelijk werd Lodewijk vijandig ontvangen. De meeste Nederlanders waren er namelijk niet blij mee dat hun Republiek na eeuwen werd vervangen door een monarchie. Ook was Lodewijk zelf niet helemaal gelukkig met deze plaatsing, aangezien het hem niet beviel dat zijn broer hem als ondergeschikte  behandelde, die zonder inspraak de keizerlijke orders moest uitvoeren. Napoleon was echter onverbiddelijk en Lodewijk schikte in zijn lot. Al snel voer hij zijn eigen koers. Lodewijk kwam op voor de belangen van het Koninkrijk Holland en werd geliefd onder het Nederlandse volk. Zijn bewind stond in het teken van het scheppen van nationale eenheid en hij verdeelde Nederland in 10 departementen.

Lodewijk de Goede
Lodewijk was  oprecht gegrepen door de problemen die hij zag in de afgelegen gebieden in Nederland.  Hij pakte deze meteen aan.  Hij schonk bijvoorbeeld medicijnen aan de bevolking in Brabant waar een geheimzinnige zweetziekte woedde, waarna de epidemie al snel bedwongen was. In 1807 voltrok zich een grote ramp toen een schip volgeladen met buskruit in het centrum van Leiden ontplofte en een grote ravage veroorzaakte; de zogenaamde Leidse buskruitramp. Lodewijk trad doortastend op. De koninklijke garde werd ingezet om de ravage op te ruimen en Paleis Huis ten Bosch werd ingericht als noodhospitaal. Ook verbood hij het vervoer van buskruit door dichtbevolkte gebieden.  Overstromingen in 1809 waren opnieuw aanleiding voor optreden, nadat hele dorpen in de Betuwe waren verzwolgen doordat rivieren buiten hun oevers traden. Ook hier trad Lodewijk adequaat op en won Lodewijk steeds meer populariteit onder zijn onderdanen.  Ook negeerde Lodewijk zelfs meerdere malen bevelen van zijn broer die tegen de belangen van Nederland indruisten. Dit leverde hem in Holland de bijnaam Lodewijk de Goede op.

Lodewijk Napoleon in ballingschap
op 1 juli 1810 had Napoleon uiteindelijk genoeg van het gedrag van zijn broer en werd Nederland bij  het Franse Rijk ingelijfd. Lodewijk werd vervolgens afgezet en ging in Oostenrijk in ballingschap. Na de val van Napoleon in 1815 sleet hij de rest van zijn leven als balling in Florence. Lodewijk Napoleon overleed op 25 juli 1846.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019