Monumentenstatus voor Het Zandkasteel?

ING hoofdkantoor in Amsterdam

Het huidige hoofdkantoor van ING Amsterdamse Poort, in de volksmond ‘Het Zandkasteel’ genoemd, heeft een karakteristieke uitstraling door zijn hellende wanden. In 2019 zal de ING haar te ruime hoofdkantoor verlaten en naar een ander, kleiner kantoor in Amsterdam-Zuidoost verhuizen. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het gebouw een beschermde status krijgt om een zorgvuldige omgang met het gebouw te waarborgen. Het gebouw Amsterdamse Poort ligt in het hart van het gelijknamige winkelcentrum in Amsterdam-Zuidoost en werd ontworpen door het Amsterdamse Architectenbureau Alberts en Van Huut. De natuur die verbonden is met de organische architectuur was de inspiratiebron voor architect Ton Alberts. Een belangrijke eis voor het definitieve ontwerp was dat het gebouw de medewerkers een prettige werkomgeving moest bieden. Binnen de opdracht om een in technisch en organisatorisch opzicht doelmatig gebouw te ontwikkelen, stond daarom de menselijke maat centraal. Door de unieke vormgeving maakt het gebouw, ondanks het grote aantal mensen dat er werkt, geen massale indruk.

Torens
De tien torens zijn, in twee series van elk vijf, verbonden door een interne straat met een lengte van 350 meter. De torens variëren in hoogte van drie tot maximaal zes verdiepingen. De hellende wanden van de torens zijn karakteristiek voor het gebouw. Om deze te realiseren, werden – naast 2 miljoen normale – ook 600.000 bakstenen van 54 afwijkende formaten gefabriceerd. Diverse kleuren steen zijn in het gebouw verwerkt.

Monument als inspiratiebron
Heemschut wil met het verzoek tot aanwijzing als monument een herbestemming nadrukkelijk niet in de weg zitten. Het is in hun ogen goed mogelijk om het gebouw om te bouwen tot woongebouw. Wel is het noodzakelijk dat bij deze herbestemming de unieke waarden van zowel het exterieur als het interieur behouden blijven. Naast het kenmerkende gevelbeeld en daklandschap zijn met name de binnentuinen, watervallen en beeldende kunst en de bijzondere constructieve vormen en materiaalgebruik van grote waarde. Een monumentenstatus op basis van een waardestelling die ruimte maakt voor herbestemming, kan bij een dergelijk traject van zeer grote waarde zijn. Dit unieke gebouw verdient een zeer zorgvuldige aanpak.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019