Hilton hotel in Rotterdam

Het Hilton Hotel aan het Weena 10 in Rotterdam is de derde vestiging van de hotelketen dat in Europa werd gebouwd. Het ontwerp van het Hilton Hotel aan het Weena is van architect Huig Maaskant. Hij is een van de belangrijkste architecten van de wederopbouw van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast geldt hij als een van de eerste architecten die zich bezig hielden met de esthetische kant van industriële gebouwen. Kenmerkend voor het werk van Maaskant zijn de grote afmetingen.

Wederopbouw
Al tijdens de eerste jaren van de wederopbouw waren er plannen voor een hotel aan het Hofplein. In 1943 had de Club Rotterdam een Hotel Urgentie Commissie opgericht. Huig Maaskant maakte midden jaren vijftig op eigen initiatief een ontwerp voor een hotel op de hoek van Weena en Coolsingel. Vanwege de groei van het toerisme en de opkomst van de burgerluchtvaart werd hotelbouw eind jaren vijftig echt urgent. Het Hiltonconcern besloot in 1958 tot de gelijktijdige bouw van een hotel in Rotterdam en Amsterdam. Beide hotels zijn ontworpen door Maaskant in samenwerking met de (interieur)architect F.W. de Vlaming. Het Rotterdamse Hilton was het achttiende Hilton Hotel buiten de Verenigde Staten.

Architectuur Hilton Hotel
Hilton Hotels werden gebouwd volgens een uniforme standaard voor de hotelkamers en de service, zodat de vooral Amerikaanse gebruikers zich direct thuis zouden voelen. In de voorzieningen als winkels, bars en restaurants werd echter geprobeerd iets van de lokale sfeer terug te laten komen. Maaskant voelde niets voor oubollige oud-Hollandse sferen, maar wilde wel een bijzondere, luxe fantasiewereld creëren. Het hotel is gebouwd in de toenmalige American-luxury hotel style: kleine uniforme kamers, grote publieke ruimten met luxueuze aankleding en perfecte service.
Het gebouw bestaat uit een onderbouw van twee verdiepingen die de schuine lijn van de Kruiskade volgt. Hierin is de entree met de lobby, een café-restaurant, een balzaal en vergaderruimte opgenomen, aan de Weenazijde kleine winkeltjes. Het slaapgedeelte in de acht verdieping tellende bovenbouw is rechthoekig en volgt de lijnen van stratenpatroon van het Weena en de Coolsingel. Per verdieping zijn 33 kamers ondergebracht. Op de koppen zijn vier grotere kamers gesitueerd, bovenin aan de Coolsingel de luxueuze Presidents Suite. De gevels hebben een sterk horizontaal karakter. Ze bestaan uit stroken ramen in een kader van wit travertin. De onderbouw is grotendeels van glas. Aan de Kruiskade is de onderbouw met zwart graniet als bekleed.

Renovatie
In 2012 is het hotel grootscheeps gerenoveerd. In het hotel zijn alle 254 kamers en suites, de lounge bar, de executive lounge en de vergaderzalen in zijn geheel gestript en opnieuw ingericht. De grootste verandering aan de buitenkant is de verplaatsing van de hoofdingang van de Kruiskade naar het Weena.

Rijksmonument
Het Hilton Hotel Rotterdam is aangewezen als rijksmonument omdat het gebouw getuigt van de snelle economische groei van Rotterdam in de jaren vijftig: de periode waarin de ergste oorlogsschade was hersteld, de schaarste aan materialen en financiën voorbij was en de aanpak van de woningnood goed op gang was gekomen.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019