Het centrum van de Nederlandse politiek

Het Binnenhof in ‘s-Gravenhage

Over het ontstaan van het Binnenhof is niets met zekerheid bekend. Het oudste gebouw was een donjon, die er voor 1230 zou hebben gestaan; de fundamenten liggen nog onder het Rolgebouw. Volgens een hypothese zou het terrein van het Binnenhof in 1229 door graaf Floris IV van Holland zijn gekocht. Zeker is dat de zoon van Floris IV, graaf Willem II begon met de uitbreiding tot een kasteelcomplex waar ook het toen ommuurde Buitenhof inclusief de Gevangenpoort deel van uitmaakte. Tussen 1248 en 1280 bouwde Willem de hofkapel en de gotische Ridderzaal. Links en rechts, haaks op de Ridderzaal, staat een muur die de ruimte voor en achter het gebouw splitste. Beide muren hebben een poort. Aan het einde van de muur, bij de Hofvijver, werd de hofkapel gebouwd, en vlak daarbij het Ridderhuis, waar bezoekende ridders onderdak kregen; aan de zuidkant kwamen keukens. De zuiderpoort werd de Keukenpoort genoemd, en daarachter lag de Keukenhof.

Vermoedelijk werd het kasteel voltooid tijdens de regering van Willems zoon, graaf Floris V, en was het Binnenhof waarschijnlijk korte tijd residentie van de graven van Holland. De graven van Henegouwen woonden slechts tijdelijk op het Binnenhof. Desondanks breidden zij het kasteel uit met nieuwe gebouwen. Onder enkele graven van Beieren was het kasteel weer wel residentie. Met name Albrecht van Beieren heeft er lang gewoond.

Afbreken
Tot twee keer toe zijn er plannen geweest om het Binnenhof af te breken.Tussen 1806 en 1810 werd het land bestuurd vanuit Amsterdam: koning Lodewijk Napoleon verplaatste zijn zetel naar Amsterdam en het Binnenhof stond leeg. De tweede keer dat er dreiging was om het Binnenhof af te breken was in 1848. De toenmalige Staten-Generaal wilden een groot signaal geven dat de nieuwe grondwet de macht bij de Staten-Generaal legde in plaats van de koning, en het leek de leden een goed idee om als gebaar het oude machtscentrum af te breken en nieuwe regeringsgebouwen neer te zetten. De lokale bevolking had echter meer oog voor de historische waarde van het Binnenhof en kwam met succes in verzet tegen de plannen.

Renovatie
De renovatie is dringend noodzakelijk. Het Binnenhof kampt onder meer met lekkages, en de waterleidingen en elektrische bedrading zijn sterk verouderd. Ook de ‘nieuwbouw’ uit 1992 deugt onvoldoende meer. Daarnaast hebben oudere gebouwen, langs de Hofvijver, een opknapbeurt nodig. Zoals het Torentje van de premier, de Tr√™veszaal, waar het kabinet wekelijks vergadert, en de Eerste Kamer. Ook het gebouw van de Tweede Kamer aan de andere kant van het Binnenhof moet worden aangepakt. Het gaat om onder meer airconditioning, ICT-systemen, liften en cv-installaties. Ook moeten er maatregelen genomen worden om de brandveiligheid te verbeteren.

 

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019