Havezate Mensinge in Roden

Oorspronkelijk is een Havezate een landgoed dat eigendom is van een adellijke familie, met bijbehorende speciale rechten. Havezate Mensinge stamt uit 1381 en is bezit geweest van diverse machtige families.

Rond 1500 was het in bezit van de machtige familie Van Ewsum. In die tijd wilde de stad Groningen haar macht uitbreiden en dat leidde onder andere tot diverse plunderingen en vernielingen op Havezate Mensinge.

35.000 stenen
Desondanks blijft Mensinge bijna 250 jaar lang in handen van de familie van Eswum. In 1540 breekt ridder Johan van Ewsum een groot deel af om een er een nieuw gedeelte bij te bouwen. De oudste overgebleven delen van Havezate Mensinge vind je in de huidige salon. De binnenmuren en die van de grote kamer en de bibliotheek heeft Johan van Ewsum overeind gehouden. Van Ewsum bezat de plaatselijke kleigroeve en liet 35000 stenen over een kronkelig diepje aanvoeren, dus voor hem was het relatief makkelijk om te verbouwen.

Burgermeesters vier Drentse gemeenten
Voordat Mensinge in 1985 bezit komt van de gemeente Roden woont de familie Kymmell zo’n 170 jaar op het landgoed. In 1825 levert deze familie burgemeesters aan vier Drentse gemeenten.

Naast politieke invloed had de familie Kymmell ook invloed op de omgeving van Mensinge. Hij ontgon stukken heidegrond en plantte bomen. Zo ontstond het Mensingebos in die tijd. Dat maakt deze plek -naast het museum met authentieke inboedel- een mooie plek met natuur- en cultuurhistorische waarde.

Berichten over dit monument

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019