Generaal de Bonskazerne in Grave

De Generaal de Bonskazerne in Grave uit 1939, is ontworpen door Kapitein der Genie A.G. Boost en werd gebouwd omdat Grave – van oudsher een garnizoensstad – weer militairen op haar grondgebied wilde. De kazerne besloeg zes legeringsgebouwen omdat er twee bataljons infanterie en regimentsstaf moesten worden gehuisvest. Het complex heeft zijn naam te danken aan generaal-majoor Andreas de Bons. Hij was in 1794, zelf al 74 jaar oud, verantwoordelijk voor de verdediging van de vestingstad Grave tegen het Franse leger. De Fransen omsingelden Grave op 20 oktober 1794. De Bons wist de belegering van de Fransen twee maanden lang te weerstaan, maar moest uiteindelijk op 30 december 1794 capituleren.

Wisselende bewoning
Tijdens WOII hebben de Duitsers zich de kazerne toegeëigend. Tot aan de bevrijding in 1944 gebruikten de Kriegsmarine en de Wehrmacht de kazerne. Grave werd op de eerste dag van Operatie Market Garden door de Amerikanen bevrijd. Na de oorlog werden er ook Engelse en Canadese militairen gelegerd en na de oorlog werd de bebouwing van de kazerne uitgebreid. Aan het keuken/ketelhuisgebouw werd een eetzaal gebouwd. Daarnaast werden een sporthal, kantine, werkplaatsen, officiers- en onderofficiershotel toegevoegd aan de kazerne.

Nadat de laatste soldaten in 1997 vertrokken, werden er 140 asielzoekers in de Generaal De Bonskazerne ondergebracht, die inmiddels in de nieuwbouw naast de kazerne zijn gehuisvest. Een deel van de kazernegebouwen heeft inmiddels een nieuwe bestemming; het zuidelijk deel van het kazerneterrein is inmiddels herontwikkeld tot bedrijvenpark de Bons. De voormalige garages van de kazerne aan de uiterste zuidgrens zijn in gebruik als gemeentewerf. Verder liggen de mogelijkheden van het complex nog open!

Open Monumentendag Special ‘Militair Erfgoed’ 20 mei
De Generaal De Bonskazerne is één van de monumenten waar activiteiten plaatsvinden tijdens de Open Monumentendag Special ‘Militair erfgoed’ op 20 mei. Kijk op www.openmonumentendag.nl voor alle opengestelde  monumenten en activiteiten in (het centrum van) Grave. In enkele gebouwen van de kazerne vindt eveneens op 20 mei de Erfgoedfair plaats: een informatiemarkt, lezingen en live demonstraties voor eigenaren en liefhebbers van historische panden. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop van de fair op www.erfgoedfair.nl

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019