Het eerste zichtbare gebouw in de polder

Gemaal Lovink in Dronten

Minister Plasterk plaatste het in 1957 gebouwde elektrische Gemaal Lovink al in 2007 op de lijst van toekomstige rijksmonumenten. In 2010 werd die status definitief. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gemaal Lovink in Dronten ‘een mijlpaal van de naoorlogse drooglegging van Flevoland en een toonbeeld van de wederopbouw op het gebied van het vormen van land op de zeebodem.’ Gemaal Lovink is uitzonderlijk in zijn combinatie van traditionele baksteen in een moderne betonconstructie.

Lovink is een drooggemaal. Op 27 juni 1957 werd Oostelijk Flevoland officieel “droog” verklaard. Het peil bij Lovink was toen gezakt tot vier meter beneden NAP. Maar het verschil tussen droog en droog is een flink. Op sommige plaatsen in de polder stonden nog grote plassen van een meter diep of meer. Het bemalen ging dan ook verder. Het duurde nog tot maart 1958 voor het polderpeil van 5,2 meter beneden NAP voor de hoge afdeling werd gehaald.

Gemaal Lovink is vanaf het oude land bij Harderwijk het eerste zichtbare gebouw in de polder. Roosenburg vond dat het gemaal van verre zichtbaar de omgeving moest domineren. Dat betekende vooral dat het gebouw meer volume moest krijgen dan de andere twee gemalen in Oostelijk Flevoland. Door het transformatorgebouw niet naast maar op het gebouw te plaatsen werd de benodigde hoogte verkregen. Gemaal Lovink is een wit, rechthoekig, in betonskelet en baksteen vulling opgetrokken gebouw, dat deels in de dijk ligt. De ‘blauwe’ raampartijen van staal, zorgen voor verticale accenten in de gevel. Passend bij de moderne architectuur van het gebouw is in de kopgevel, boven de hoofdingang het realistische reliëf ‘land en water’ aangebracht. Het tafereel is ontworpen door J.M. (Teun) Roosenburg, zoon van architect Roosenburg.

Gemaal Lovink is genoemd naar dr. H.J. Lovink (1866 – 1936). Hij was voorzitter van de staatscommissie, die de landbouwkundige en economische zijden van de inpoldering heeft behandeld. Nadien was hij voorzitter van de Commissie van Advies voor de Proefpolder nabij Andijk (N.H.).

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019