Autopalace De Wit

Eurobioscoop in Hilversum

De voormalige Eurobioscoop in Hilversum is in 1912 gebouwd als garage voor Autopalace De Wit. Hiervoor werd door middel van een experimentele betonconstructie met een zeer dun schaaldak een moderne hal opgericht. Om de moderne en luxe uitstraling van de auto te benadrukken werd het gebouw voorzien van een representatieve voorgevel in Jugendstilstijl. In de loop van de tijd is het gebouw in verschillende perioden aangepast en gewijzigd. Hierdoor zijn veel van de oorspronkelijke kwaliteiten uit het zicht onttrokken.

Onderzoek
Door bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat veel van de kwaliteiten van het gebouw niet verloren zijn gegaan en door restauratie hersteld kunnen worden. Zo blijkt de betonnen constructie met schaaldak nog in tact en is ook de voorgevel nog voor een belangrijk deel behouden gebleven. Door de unieke betonconstructie (met twee andere gebouwen in Nederland het oudste betonnen schaaldak van Nederland) en de bijzondere voorgevel heeft het gebouw hoge monumentale waarden. In de komende periode zal het gebouw dan ook worden aangewezen als gemeentelijk monument. Om deze monumentale waarden te behouden is een restauratieplan opgesteld.

Oorspronkelijke situatie
De focus van het restauratieplan ligt op herstel van het casco en de voorgevel naar de situatie van 1912. Door het gebouw zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke situatie terug te brengen zal het authentieke karakter worden versterkt. Op deze wijze zal de fraaie vormgeving van de voorgevel, waar op dit moment al elementen van zijn vrijgemaakt, weer zichtbaar zijn. Ook zal het dunne betonnen schaaldak met de herstelde daklichten vanaf het plein zichtbaar worden gemaakt. Door nieuwe elementen in een eigentijds vormgeving toe te voegen wordt het contrast met de gerestaureerde hal versterkt.

Uitstraling
Na de herinrichting van het Marktplein speelt de achtergevel (oostgevel) een belangrijke rol in relatie met de uitstraling en het functioneren van het plein. De achterzijde wordt daarom een nieuwe voorzijde. De nieuwe oostgevel wordt zoveel mogelijk transparant vormgegeven, zodat het bijzondere schaaldak ook vanaf de pleinzijde goed zichtbaar blijft. Door de nieuwe gevel krijgt het gebouw aan deze zijde een representatief karakter.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019