Aardkundig monument

Drouwenerzand in Drenthe

Het Drouwenerzand is een Natura 2000-gebied wat grotendeels is gelegen in de gemeente Borger-Osdoorn. In 2009 is het gebied aangewezen als aardkundig monument.

Het Drouwenerzand is een stuifzandgebied wat is ontstaan door overbegrazing, het steken van heideplaggen en het delven van keien. Een groot deel van het gebied is in de 20e eeuw bebost, maar een gedeelte van het stuifzandgebied is bewaard gebleven.

Jeneverbes, driehoornmestkever en klapekster
In het gebied zijn veel bijzondere planten te vinden, waaronder de jeneverbes, de wilde tijm en de stekelbrem welke op de lijst staan van bedreigde plantensoorten. Drouwenerzand wordt beheerd door het Drentse Landschap, die er een kudde Drentse heideschapen laat grazen. Vanwege de schapenmest komt de driehoornmestkever veelvuldig voor. Daarnaast zijn er veel vogels te vinden, zoals de in Nederland betrekkelijk weinig voorkomende vogels de grauwe klauwier en de klapekster.

Berichten over dit monument

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019