Op zoek naar de vergeten doden van 7 mei 1945

De herensociëteit De Groote Club in Amsterdam

Op 7 mei vieren duizenden mensen feest op de Dam in Amsterdam. Twee dagen eerder capituleerde het Duitse leger, waarmee voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de feestelijke activiteiten op de Dam in Amsterdam vindt er echter een drama plaats.

Op 5 mei 1945 capituleerde het Duitse leger, waarmee voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Op 7 mei 1945 wordt er door duizenden mensen feestgevierd op de Dam in Amsterdam. De Amsterdammers verzamelden zich hier om de Canadese bevrijders te onthalen. Muziek klonk uit de draaiorgel ‘Het Snotneusje’ en mensen dansten in het rond.  De stad is echter nog vol met gewapende Duitse militairen en milities van de Binnenlandse Strijdkrachten.  In de wapenstilstand die de Geallieerden met de Duitsers hadden gesloten, werd onder andere afgesloten dat alleen de Geallieerden de Duitsers in West-Nederland zouden ontwapenen. De Binnenlandse Strijdkrachten, onder leiding van Prins Bernhard, was daarom door de Geallieerden opgedragen om geen Duitsers te ontwapenen en zich niet gewapend op straat te vertonen.

Draaiorgeltjes en lantaarnpalen als dekking tegen de kogels
‘s Middags klinken er echter schoten op de Dam. Vanuit de herensociëteit De Groote Club (ontstaan na een fusie in 1922 tussen een Amsterdams leesgezelschap van patriotten afkomstig uit de Amsterdamsche koopmannen, rechters en notarissen met de naam Doctrina et Amicitia en de sociëteit de Groote Club die waren gehuisvest in het gebouw ernaast) openen Duitse militairen het vuur op het publiek.  De vreugde onder het publiek slaat om in paniek en men zoekt dekking achter lantaarnpalen, kiosken en draaiorgeltjes. De schietpartij kost het leven van meer dan 30 mensen en er vallen 117 gewonden.

Er zijn verschillende theorieën waarom de Duitse militairen begonnen te schieten. 1 theorie is bijvoorbeeld dat een Duitse soldaat zich verzette toen een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten hem wilde ontwapenen. Een andere theorie is dat de Duitsers niet hun verlies konden dragen en daarom uit frustratie begonnen te schieten.  Over hoe precies de schietpartij is ontstaan heerst tot op de dag van vandaag echter nog veel onduidelijkheid over. Hier is door de jaren heen nog weinig onderzoek naar gedaan.

Over de Sociëteit De Groote Club Doctrina et Amicitia
De Groote Club was een herensociëteit aan de Dam in Amsterdam. Deze is ontstaan na een fusie in 1922 tussen een Amsterdams leesgezelschap van patriotten afkomstig uit de Amsterdamsche koopmannen, rechters, notarissen en ambtenarenwereld met de naam Doctrina et Amicitia en de societeit de Groote Club die waren gehuisvest in het gebouw erna. De officiële naam werd Sociëteit De Groote Club Doctrina et Amicitia. Na twee fusies met andere sociëteiten wordt sinds 1975 de naam De Industrieele Groote Club gebruikt.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019