Blaak 34 in Rotterdam

Het gebouw van de voormalig Nederlandsche Handels Maatschappij (Blaak 34 Rotterdam) is ontworpen door de architecten C. Elffers en A.A. van den Nieuwenhuyzen in de traditionalistische bouwstijl. Het bankgebouw is samen met de naastgelegen bankgebouwen Blaak 28 (1950) en Blaak 40 (1950) één van de eerste gebouwen die na de oorlog zijn gerealiseerd. In 2010 kreeg het gebouw de status rijksmonument.

Geschiedenis Blaak 34
Het kantoor voor de Nederlandsche Handelsmaatchappij (NHM) is op dezelfde plek gebouwd waar het oorspronkelijke pand uit 1917 stond. De kluizen hadden de oorlog overleefd, maar werden vervangen door nieuwe. De NHM was in 1824 op initiatief van Koning Willem I opgericht om de Nederlandse handel na de Franse tijd weer nieuwe leven in te blazen.

Architectuur Blaak 34
Het bankgebouw straalt een soliditeit en degelijkheid uit. De Rotterdamse architect C. Elffers ontwierp het gebouw gelijktijdig met het Rotterdamse kantoor voor de Nationale Levensverzekeringsbank aan de Schiekade. Het gebouw staat op een natuurstenen sokkel en bestaat uit een betonskelet. De gevels zijn uit een speciaal formaat steen opgebouwd. De entree is gemarkeerd met een voornaam portaal, van kunstenares Nel Klaasen, waarin het embleem van de NHM is verwerkt. De ramen op de parterre zijn voor zien van een smeedijzeren hekwerk, hetgeen een gevoel van veiligheid moet uitstralen.

Rijksmonument
Door de fusies in de bankwereld verloren de drie banken aan de Blaak haar functie als hoofdkantoor. In 1964 fuseerde de Nederlansche Handelsmaatschappij met de Twentsche Bank tot Algemene Bank Nederland (ABN). De Twentsche Bank (Blaak 28) werd via een luchtbrug verbonden met dit bankgebouw. Eind jaren tachtig waren er plannen om de drie gebouwen te slopen en te vervangen door hoogbouw. Het comité Wederopbouw protesteerde met succes tegen de voorgenomen sloop. De drie banken aan de Blaak kregen in 1995 de status van gemeentelijk monument. In 2010 kregen ze de status van Rijksmonument samen met andere wederopbouw monumenten uit de periode 1940-1958. Het pand is nu in gebruik door advocatenkantoor De

Brauw Blackstone Westbroek
In het najaar van 2017 moet de renovatie volledig zijn afgerond. De gevel en de monumentale ruimten blijven intact. De begane grond met haar uitgesproken materialisatie en detaillering wordt door het gedeeltelijk verwijderen van de eerste verdieping verbonden met het atrium, dat op die manier als het kloppend hart van het gebouw moet gaan functioneren.
Het atrium wordt volledig bekleed met textiel. Het daklicht in het plafond van de voormalige effectenhal wordt in ere hersteld, waardoor er weer licht vanuit het atrium naar de ontvangsthal tussen de kluizen kan schijnen.

Foto’s: Ossip van Duivenbode

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019