Miljoenen voor kerkenvisies en vrijwilligers in de kerk

Het ministerie van OCW stelt 9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen van kerkenvisies en 2 miljoen euro voor het ondersteunen van vrijwilligers in de kerk. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven maandag (19 november) tijdens de behandeling van de cultuurbegroting.

De minister noemde drie toekomstmogelijkheden voor kerken. “Welke kerken willen we echt behouden voor de eredienst? Welke kerken krijgen een herbestemming? En welke kerken kunnen wellicht worden gesloopt?”

Naast het praktisch ondersteunen van vrijwilligers in de kerk, wil de minister een vrijwilligersprijs in het leven roepen.

De initiatiefnemers zijn:
Deze website komt mede tot stand in samenwerking met:

© Nederland Monumentenland 2014