Lancering Nationaal Monumenten Portaal (NMP)

Met het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) zet de NMo in op het online toegankelijk maken van monumenten voor het publiek. Het NMP brengt monumentenaanbod en – vraag samen op 1 plek. Het NMP beoogt daarmee de monumentenmarktplaats van Nederland te worden. Het is de plek waar iedereen, altijd terecht kan voor het vinden van:

  • monumenten die te koop of te huur zijn,
  • overnachtingslocaties in monumenten,
  • evenementenlocaties in monumenten,
  • activiteiten in en om monumenten en
  • praktische tips voor eigenaren.

Het NMP faciliteert hiermee een laagdrempelige entree voor het publiek in de wereld van de Nederlandse monumenten. Het portaal zorgt voor echte samenwerking, het katalyseert de monumentenwereld zonder dat dit ten koste gaat van andere partijen. Ter ondersteuning beoogt het NMP kwalitatief goede en betrouwbare informatie te tonen die relevant is voor (toekomstige) eigenaren van monumenten. Daarbij wordt direct doorverbonden naar de meest bruikbare broninformatie.

Medio 2016 werd een inventarisatie uitgevoerd onder de leden van de NMo met de vraag aan te geven aan welke concrete vormen van samenwerking men het meeste behoefte had. Met stip op de eerste plaats kwam de behoefte aan een online vraag- en aanbodportaal voor monumenten voor de gehele monumentensector. Dit was een duidelijk signaal voor de NMo om hiermee voor haar leden (en hun achterban van meer dan 1 miljoen leden) en de hele monumentensector aan de slag te gaan. Dit heeft geresulteerd in het Nationaal Monumenten Portaal dat nu op 6 december 2018 van start gaat.

Robert J. Quarles van Ufford (directeur NMo): “om dit mogelijk te maken zijn we allereerst te rade gegaan bij de eigen leden die vaak op hun websites al verkoop of verhuur-modules hadden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, BOEi en Hendrick de Keyser. Er is daarnaast met tal van stakeholders binnen en buiten de sector gesproken die betrokken zijn bij het zo goed mogelijk behouden, bewonen en gebruiken van monumenten. Daarbij is niet alleen de gebruikelijke klantreis of customer journey onder de beoogde klanten en gebruikers van het portaal uitgevoerd, ook is voor het portaal een gebruiksvriendelijke uniforme zoekstructuur ontwikkeld en er is gekeken naar het verband tussen het bezoeken en beleven van monumenten en het kopen en verhuren van monumenten. Uitgangspunt was het gegeven dat bewoning en verantwoord gebruik van monumenten de beste waarborg zijn voor lange termijn instandhouding van monumenten.”

De bouw van het portaal is mogelijk gemaakt door de leden van de NMo en door een aantal preferred partners: Donatus Verzekeringen, Van Lanschot, We Have A Plan (WHAP) en Van Draeckeburgh Subsidieadvies en Financiering (VDSF) en de Locatiecentrale. Ook de NVM en de daarbij aangesloten monumentenmakelaars spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk hebben zij het mogelijk gemaakt dat een koop en verhuur portaal voor monumenten is gebouwd, dat een breed aanbod van monumenten toont voor verkoop, verhuur voor bewoning, verhuur als vakantiewoningen en locatieverhuur. Zowel voor de particulier als voor de zakelijke markt in de vorm van bedrijfsonroerend goed. Daarnaast is in dit portaal een groot aantal partijen in Nederland samengebracht en digitaal verbonden, die met elkaar zorgen voor een goede instandhouding van dit monumentale erfgoed op het terrein van onderhoud, restauratie, financiering, duurzaamheid en verzekering.

Extra informatie over de Nationale Monumentenorganisatie
In 2014 werd door een aantal grote monumentenorganisaties de Vereniging Nationale Monumenten Organisatie (NMo) opgericht. De NMo heeft de ANBI status. Doel van de NMo is om een verbindende rol te spelen in de monumentenwereld. Ze doet dat door individuele monumenten te verwerven, die bij de leden geen goede plek zouden vinden of pakketten van monumenten te verwerven, kennis over monumenten te verspreiden, diensten te verlenen en een platform te bieden voor aan- en verkoop van monumenten. In februari 2016 verwierf de NMo een pakket van 29 rijksmonumenten van het rijk. De monumenten zijn ondergebracht in de beheerstichting van de NMo die de afgelopen periode achterstallig onderhoud heeft weggewerkt en voor een effectief langjarig instandhoudingsproces zorgt. Nu dit goed loopt kijkt de NMo weer naar nieuwe monumenten. Recent heeft de NMo de Oostkerk in Middelburg verworven.

Wilt u meer informatie over nationaalmonumentenportaal.nl neem dan contact op met de NMo op 033-7600264 of 033-7600661.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019